Для людей з вадами зору

Відомості щодо надходження доходів по районному бюджету Голопристанського району


Відомості щодо надходження доходів районного бюджету по Голопристанському районуз 31.08.2018 по 06.09.2018


тис. грн.
ККД Доходи Поч.річн. план Уточн.річн. план Уточ.пл. серпень вересень Всього
31 3 4 6

10000000 Податкові надходження 23640,00 23640,00 498,11 65,81 30,52 34,45 24,22 155,00

11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 23640,00 23640,00 498,11 65,81 30,52 34,45 24,22 155,00

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 23600,00 23600,00 497,35 65,81 30,52 34,45 24,22 155,00

11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 18950,80 18950,80 312,34 51,22 9,48 4,60 23,28 88,60

11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 1156,40 1156,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 2761,20 2761,20 169,66 18,68 21,04 29,45 0,00 69,20

11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 731,60 731,60 15,34 -4,08 0,00 0,40 0,94 -2,70

11020000 Податок на прибуток підприємств 40,00 40,00 0,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 40,00 40,00 0,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20000000 Неподаткові надходження 66,00 66,00 2,25 0,44 0,44 0,26 0,26 1,40

22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 66,00 66,00 2,25 0,44 0,44 0,26 0,26 1,40

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 47,00 47,00 1,93 0,44 0,44 0,26 0,26 1,40

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 0,00 0,00 0,00 0,44 0,44 0,26 0,26 1,40

22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 47,00 47,00 1,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном 19,00 19,00 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 19,00 19,00 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24000000 Інші неподаткові надходження 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24060000 Інші надходження 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24060300 Інші надходження 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40000000 Офіційні трансферти 278737,82 303748,27 4962,78 511,33 3429,40 731,33 0,00 4672,10

41000000 Від органів державного управління 278737,82 303748,27 4962,78 511,33 3429,40 731,33 0,00 1672,10

41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 18408,30 18408,30 352,08 511,33 0,00 0,00 0,00 511,30

41020100 Базова дотація 18408,30 18408,30 352,08 511,33 0,00 0,00 0,00 511,30

41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 83396,80 85243,60 1248,98 0,00 3429,40 0,00 0,00 3429,40

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 62967,00 62967,00 787,60 0,00 2424,25 0,00 0,00 2424,30

41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 20429,80 22276,60 461,38 0,00 1005,15 0,00 0,00 1005,20

41035400 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 18893,30 21356,45 416,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 18893,30 21356,45 416,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 158039,42 178739,92 2945,23 0,00 0,00 731,33 0,00 731,30

41050100 Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління 25868,50 25868,50 112,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41050200 Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 17700,10 17700,10 338,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41050300 Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги н 85864,40 85384,40 1672,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41050700 Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного 4837,30 4687,30 87,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41050900 Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції 0,00 154,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41051000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 0,00 8168,60 43,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41051100 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 0,00 142,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 0,00 494,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41051400 Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 0,00 840,73 24,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41051500 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції 21560,00 27202,40 562,07 0,00 0,00 719,00 0,00 719,00

41051700 Субвенція з місцевого бюджету на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров`я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 0,00 10,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41052000 Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 1390,20 1390,20 26,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 818,92 6695,58 76,98 0,00 0,00 12,33 0,00 12,30
Всього без урахування трансферт 23706,00 23706,00 500,36 66,25 30,96 34,71 24,49 156,40
Всього 302443,82 327454,27 5463,14 577,58 3460,36 766,04 24,49 4828,50