Для людей з вадами зору

Повідомлення

Повідомлення ініціативної групи з підготовки установчих зборів про початок формування нового складу громадської ради при Голопристанській районній державній адміністрації на 2019 – 2020 роки

Постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року №996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» затверджено новий порядок формування та діяльності громадських рад при центральних органах виконавчої влади та місцевих державних адміністраціях.

Громадська рада при Голопристанській районній державній адміністрації утворена для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості і діяльності районної державної адміністрації..

До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі — інститути громадянського суспільства).

Склад громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства.

Кількісний склад громадської ради визначається установчими зборами.

Строк повноважень складу громадської ради — два роки ( 2019 – 2020 роки).

До складу громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

Членство в громадській раді є індивідуальним.

21 грудня 2018 року на засіданні громадської ради при райдержадміністрації, утворено ініціативну групу з підготовки установчих зборів для формування нового складу громадської ради при Голопристанській районній адміністрації у складі 5 осіб (список додається).

Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

- рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності);

- біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства;

- копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства;

- інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років (обсяг – до 2 сторінок аркушу формату А4).

Рекомендовані ініціативною групою зразки вказаних документів додаються до повідомлення.

При формуванні пакету документів просимо звернути увагу на необхідність дотримання Закону України «Про захист персональних даних».

За 10 календарних днів до проведення установчих зборів приймання заяв для участі у них припиняється. На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів – кандидатур до нового складу громадської ради та у разі потреби уточнює місце проведення установчих зборів, про що райдержадміністрація повідомляє на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

Під час проведення установчих зборів з числа їх учасників обирається голова зборів, секретар, лічильна комісія, заслуховується інформація про результати діяльності громадської ради, що діяла при райдержадміністрації до проведення установчих зборів.

Протокол установчих зборів, відомості про склад громадської ради при райдержадміністрації оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

Райдержадміністрація затверджує склад громадської ради на підставі протоколу установчих зборів.

Установчі збори для формування нового складу громадської ради при райдержадміністрації планується провести 27 лютого 2019 року о 13 годині (місце проведення установчих зборів буде визначено після припинення приймання заяв). Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється 18 лютого 2017 року о 17 годині.

Заяви та копії документів до ініціативної групи надсилати поштою або надавати нарочним на ім’я уповноваженої особи від ініціативної групи – Година Олена Миколаївна – начальника відділу організаційної роботи та з питань внутрішньої політики апарату районної державної адміністрації ( 75600 м. Гола Пристань, вул.1 Травня 41, e – mail: org_vid@gopri-rda.gov.ua

Відповідальною особою за проведення установчих зборів з формування нового складу громадської ради при Голопристанській районній державній адміністрації є начальник відділу організаційної роботи та з питань внутрішньої політики апарату районної державної адміністрації Година Олена Миколаївна ( 05539) 2-10 -42.Позвонить

Отправить SMS

Добавить в Skype

Вам понадобятся деньги на счете в SkypeБесплатно через Skype