Для людей з вадами зору

Громадська рада

ПОРЯДОК ДЕННИЙ № 2 засідання громадської ради при Голопристанській районній державній адміністрації 31 липня 2020 року

ПРОТОКОЛ № 2 робочого засідання Громадської ради при Голопристанській районній державній адміністрації 31 липняя 2020 року

ПРОТОКОЛ № 4 Робочого засідання Громадської ради при Голопристанській районній державній адміністрації

ПОРЯДОК ДЕННИЙ № 4 засідання громадської ради при Голопристанській районній державній адміністрації

Порядок денний №3 засідання громадської ради при Голопристанській районній державній адміністрації від 30.09.2019

Протокол робочого засідання №3 від 30.09.2019 року Громадської ради при Голопристанській районній державній адміністрації

ПРОТОКОЛ № 2 Робочого засідання Громадської ради при Голопристанській районній державній адміністрації 31 травня 2019 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ № 2 засідання громадської ради при Голопристанській районній державній адміністрації у форматі круглого столу “ Планування сімї та репродуктивне здоров’я – складові здорового суспільства ” 31 травня 2019 року

ПРОТОКОЛ № 1 засідання Громадської ради при Голопристанській районній державній адміністрації від 28 лютого 2019 року

Протокол установчих зборів по формуванню оновленого складу громадської ради при Голопристанській районній державній адміністрації від 28.02.2019

ЗВІТ про роботу Громадської ради при Голопристанській районній державній адміністрації за підсумками 2017 – 2018 років

Порядок денний 21.12.2018

Протокол засідання громадської ради №4 від 21.12.2018

ПОРЯДОК ДЕННИЙ № 3 Розширеного засідання громадської ради при Голопристанській районній державній адміністрації від 31 жовтня 2018 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ № 2 засідання громадської ради при Голопристанській районній державній адміністрації від 25 червня 2018 року

ПРОТОКОЛ № 2 Робочого засідання Громадської ради при Голопристанській районній державній адміністрації від 25 червня 2018 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ № 1 Розширеного засідання громадської ради при Голопристанській районній державній адміністрації 26 квітня 2018 року

ПРОТОКОЛ № 1 Робочого засідання Громадської ради при Голопристанській районній державній адміністрації

ПРОТОКОЛ № 4 Робочого засідання Громадської ради при Голопристанській районній державній адміністрації

ПОРЯДОК ДЕННИЙ № 4 Робочого засідання громадської ради при Голопристанській районній державній адміністрації

ПОРЯДОК ДЕННИЙ № 3 засідання громадської ради при Голопристанській районній державній адміністрації від 11 жовтня 2017 року


ПРОТОКОЛ № 3 засідання Громадської ради при Голопристанській районній державній адміністрації від11 жовтня 2017 року


ПОРЯДОК ДЕННИЙ № 2 Розширеного засідання громадської ради при Голопристанській районній державній адміністрації від 31 травня 2017 року


Протокол № 2 засідання Громадської ради при Голопристанській районній державній адміністрації від 31 травня 2017 року


Розпорядження від 06 березня 2017 року № 119 "Про оновлений склад громадської ради при районній державній адміністрації"


Протокол № 1 засідання Громадської ради при Голопристанській районній державній адміністрації


Список Членів Громадської ради при Голопристанській районній державній адміністрації


Протокол установчих зборів по формуванню оновленого складу громадської ради при Голопристанській районній державній адміністрації від 28 лютого 2017 року

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Громадської ради при

районній державній адміністрації

27 грудня 2016 року

_________С.М. Михолат

ПРОТОКОЛ № 4

Розширеного засідання Громадської ради

при Голопристанській районній державній адміністрації

27 грудня 2016 року 14.00 м. Гола Пристань

Головуючий: Михолат Світлана Миколаївна, голова Громадської ради при районній державній адміністрації.

Присутні: 10 осіб: члени Громадської ради при районній державній адміністрації, запрошені представники районної державної адміністрації, інших організацій і установ , громадськість

1. Книш Тетяна Миколаївна, виконавчий директор районного благодійного фонду “Свята Ольга”, член Громадської ради;

2. Михолат Світлана Миколаївна, голова правління Голопристанського районного осередку Ліга соціальних працівників України, голова Громадської ради;

3. Копачинський Володимир Володимирович, голова районного товариства Червоного Хреста України, член Громадської ради

4. Нєпорожнєва Лілія Григорівна, член МО “ Інсайт” , член Громадської ради

5. Плужнікова Т.В., голова міської ГО Ліга підприємців, член Громадської ради

6. Сафонова Анна Володимирівна, начальник відділу організаційної роботи та з питань внутрішньої політики апарату районної державної адміністрації

7. Козакова Галина Володимирівна, начальник УСЗН та ОЗ РДА

8. Риженко Юлія, начальник відділу економіки та торгівлі районної державної адміністрації

9. Бондар Альбіна Русланівна, начальник відділу з питань надання адміністративних послуг районної державної адміністрації

10. Корнієнко Олег Олександрович, заступник президента РБФ “ Свята Ольга “

Відсутні: Удовиченко В.В., Жигалова І.О.

Вступне слово голови Громадської ради при районній державній адміністрації Михолат Світлани Миколаївни, яка відкрила засідання, погодила регламент роботи Вона ознайомила присутніх з порядком денним, до якого внесені зміни ( позапланові питання), затвердила його голосуванням.

Порядок денний:

1. Про хід впровадження Адміністративної реформи на території Голопристанського району.

Доповідає: Риженко Ю.М. начальник відділу економічного розвитку та торгівлі районної державної адміністрації

2. Про стан виконання Закону України ” Про адміністративні послуги ” Голопристанською районною державною адміністрацією.

Доповідає: Бондар А.Р., начальник відділу надання адміністративних послуг районної державної адміністрації.

3. Про підготовку плану роботи діяльності громадської ради на 2017 рік.

Доповідає: Михолат С.М., голова громадської ради при районній державній адміністрації.

4. В порядку контролю. Про стан виконання рекомендацій громадської ради від 30 червня 2016 року за протоколом № 2.

Доповідає: Михолат С.М., голова громадської ради при районній державній адміністрації.

Козакова Г.В., начальник управління соціального захисту та охорони здоров’я РДА

5. Про підготовку до проведення установчих зборів для формування нового складу Громадської ради.( позапланове питання)

Доповідає: Сафонова А.В., начальник відділу організаційної роботи та з питань внутрішньої політики РДА

Михолат С.М., голова Громадської ради при районній державній адміністрації.

Пункт I порядку денного: Про хід впровадження Адміністративної реформи на території Голопристанського району.

Слухали: Риженко Ю.М., начальника управління економічного розвитку та торгівлі районної державної адміністрації. Вона поінформувала членів засідання про етапи адміністративної реформи в районі. Адміністративна реформа – вид політико – правової реформи, яка здійснюється у сфері виконавчої влади і стосується як її організаційної структури, функцій, кадрового забезпечення, так і взаємовідносин з органами місцевого самоврядування. Метою адміністративної реформи є поетапне створення системи державного управління, яка забезпечить високий рівень життя громадян, культури та розвиток демократії. Районна державна адміністрація здійснює державне управління прозоро, ссилаючись на потреби громадян. На сайті РДА постійно висвітлюються матеріали, які стосуються кадрових питань ( проведення конкурсних відборів), проведення колегій та інших засідань дорадчих органів, прийняті відповідні рішення. Також розміщена інформація про структурні підрозділи районної державної адміністрації, діяльність ЦНАПу. ( інформація додається).

Пункт II порядку денного:Про стан виконання Закону України ” Про адміністративні послуги ” Голопристанською районною державною адміністрацією. Слухали: Бондар А.Р., начальника відділу з надання адміністративних послуг районної державної адміністрації. Вона поінформувала учасників засідання, що протягом 2016 року через ЦНАП надається 26 адміністративних послуг. З початку роботи ЦНАПу надавалося 7 адміністративних послуг у 2014 році, з січня по жовтень 2016 року надавалося 23 послуги, а з листопада 2016 року надаються 3 послуги з державної реєстрації статутів територіальних громад. Прийом документів, видача результатів здійснюються через адміністраторів Центру. Найактуальніші послуги, з яких звертаються до Центру – це витяги з Державного земельного кадастру, державна реєстрація земельної ділянки, отримання довідки 6-ЗЕМ, отримання витягу про нормативно-грошову оцінку земельної ділянки та послуги з містобудування та архітектури. З листопада 2016 року звернулося дві територіальні громади за послугами державної реєстрації змін до статуту територіальної громади. За січень -листопад 2016 року до Центру надання адміністративних послуг звернулося 4554 громадянина, надано 4386 результатів. Постійно оновлюється інформація на веб - сайті адміністрації з метою інформування населення щодо роботи Центру. ( інформація додається )

Заслухавши та обговоривши дане питання, Громадська рада вирішила рекомендувати Голопристанській районній державній адміністрації :

  1. Вивчити якість надання адміністративних послуг серед населення району шляхом проведення анкетування.

Голосували:

“за ”- 5, “проти” - 0, “утримались” – 0

Пункт III порядку денного: Про підготовку плану роботи діяльності громадської ради на 2017 рік.

Доповідає: Михолат С.М., голова громадської ради при районній державній адміністрації.

Михолат С.М. запропонувала проект плану діяльності Громадської ради на 2017 рік, в якому заплановані проведення щоквартальних засідань громадської ради, участь в проведенні навчального семінару з питань « Вирішення та врегулювання конфлікту інтересів в органах державної влади ”, проведення круглих столів та освітніх акцій. ( проект плану додається ).

Заслухавши та обговоривши дане питання, Громадська рада вирішила :

  1. Затвердити план роботи Громадської ради при Голопристанській районній державній адміністрації на 2017 рік .

Голосували:

“за ”- 5, “проти” - 0, “утримались” – 0

Пункт IY порядку денного: В порядку контролю. Про стан виконання рекомендацій громадської ради від 30 червня 2016 року за протоколом № 2.

Слухали: Михолат С.М., голова громадської ради при районній державній адміністрації, яка поінформувала членів засідання, що 30 червня 2016 року було направлені рекомендації до районної державної адміністрації щодо виконання заходів збереження репродуктивного здоров’я на планування сім’ї. Відповідно з прийнятим рішенням виконання даного питання виноситься на засідання громадської ради в порядку контролю.

Слухали: Козакову Г.В., начальника управління соціального захисту та охорони здоров’я районної державної адміністрації, яка поінформувала, що протягом звітного періоду, районна державна адміністрація виконала рекомендації громадської ради від 30 червня 2016 року, а саме: затверджені заходи з питань збереження репродуктивного здоров’я та планування сім’ї на 2017 рік, забезпечене виконання заходів протягом звітного періоду, а також через районну газету « Голопристанський вісник « висвітлювалися питання щодо РЗ/ПС. ”

Заслухавши та обговоривши дане питання, Громадська рада вирішила :

  1. Зняти з контролю виконання рекомендацій Громадської ради від 30 червня 2016 року за протоколом № 2.

Голосували:

“ за ”- 5, “ проти ” - 0, “ утримались ” – 0

Пункт Y порядку денного: Про підготовку до проведення установчих зборів для формування нового складу Громадської ради.( позапланове питання)

Доповідає: Сафонова А.В., начальник відділу організаційної роботи та з питань внутрішньої політики районної державної адміністрації. Сафонова А.В. наголосила про те, що відповідно до Положення про Громадську раду при районній державній адміністрації ( п. 3.4 ), строк повноважень складу Громадської ради — два роки. Попередній склад громадської ради був затверджений установчими зборами 16 лютого 2015 року.

Виступила: Михолат С.М., голова Громадської ради при районній державній адміністрації, яка додала, що для формування оновленого складу громадської ради при районній державній адміністрації необхідно дотримуватись таких етапів :

1. До складу Громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі - інститути громадянського суспільства);

2. Склад Громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі Громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства.

3. Кількісний склад Громадської ради визначається установчими зборами.

4. Строк повноважень складу Громадської ради — два роки.

5. До складу Громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства. Членство в громадській раді є індивідуальним.

6. Громадська рада не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень утворює ініціативну робочу групу з підготовки установчих зборів для формування нового складу ради.

7. До складу ініціативної групи з підготовки чергових установчих зборів входять представники інститутів громадянського суспільства, в тому числі ті, які є членами діючої громадської ради, та райдержадміністрації.

8. Не пізніше ніж за 30 календарних днів до проведення установчих зборів райдержадміністрація в обов’язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб - сайті ( за наявності) та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу і номер телефону відповідальної особи.

9. Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

- рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності);

- біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства;

- копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства;

- інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років.

Михолат С.М. запропонувала на засіданні обрати ініціативну групу з підготовки до установчих зборів.

Виступив: Копачинський В.В., який запропонував обрати ініціативну групу з підготовки до установчих зборів в кількості 5 – ти осіб.

Вирішили: Обрати ініціативну групу з підготовки до установчих зборів Громадської ради в кількості 5 – ти осіб.

Плужнікова Т.В. запропонував ввести до складу ініціативної групи по формуванню нового складу Громадської ради при райдержадміністрації таких осіб:

 1. Михолат Світлану Миколаївну, голова правління Голопристанського осередку “Ліга соціальних працівників України”.
 2. Книш Тетяну Миколаївну, виконавчого директора Голопристанського РБФ “Свята Ольга”.
 3. Нєпорожнєву Лілію Григорівну , члена молодіжної ГО “ Інсайт “.
 4. Плужнікова Тетяна Василівна, голова міської ГО « Ліга підприємців “.
 5. Копачинський В.В., голова районного Товариства Червоний Хрест України.

Голосували:

“за ”- 5, “проти” - 0, “утримались” – 0

Заслухавши та обговоривши питання формування оновленого складу громадської ради при районній державній адміністрації, громадська рада Вирішили:

5.1. Створити ініціативну групу з підготовки та проведення установчих зборів з питання формування нового складу Громадської ради при Голопристанській районній державній адміністрації в такому складі:

 1. Михолат Світлану Миколаївну, голова правління Голопристанського осередку “Ліга соціальних працівників України”.
 2. Книш Тетяну Миколаївну, виконавчого директора Голопристанського РБФ “Свята Ольга”.
 3. Нєпорожнєву Лілію Григорівну , члена молодіжної ГО “ Інсайт “.
 4. Плужнікова Тетяна Василівна, голова міської ГО « Ліга підприємців “.
 5. Копачинський В.В., голова районного Товариства Червоний Хрест України.

5.2. Затвердити повідомлення з підготовки установчих зборів про початок формування нового складу громадської ради при Голопристанській районній державній адміністрації на 2017 – 2019 роки ( додається ).

5.3. Передати до відділу організаційної роботи та з питань внутрішньої політики апарату районної держадміністрації текст Повідомлення з підготовки установчих зборів про початок формування нового складу громадської ради при Голопристанській районній державній адміністрації на 2017 – 2019 роки для оприлюднення на офіційному веб – сайті РДА, не пізніше ніж за 30 днів до проведення установчих зборів.

Термін виконання до 07 січня 2017 року.

Голова Громадської ради Михолат С.М. повідомила, що усі прийняті рекомендації будуть направлені до районної державної адміністрації, матеріали засідання – на сайті районної державної адміністрації та подякувала усім за обговорення та оголосила про закінчення засідання.

Голова Громадської ради, С.М. Михолат

Секретар ГР Л.Г. НєпорожнєваЗАТВЕРДЖУЮ

Голова громадської ради

_____________С.М. Михолат

ПОРЯДОК ДЕННИЙ № 3

Розширеного засідання громадської ради при Голопристанській

районній державній адміністрації

11 жовтня 2016 року, 13.00

Вступне слово:

Михолат С.М., голова правління Голопристанського осередку “Ліга соціальних працівників України”, голова Громадської ради районної державної адміністрації

Ознайомлення членів ради з порядком денним засідання, корегування порядку денного засідання.


1. Про надання соціальної допомоги та соціальної підтримки ВПО, в частині дотримання прав дітей на отримання освіти, оздоровлення та відпочинок.

( позапланове питання)


Доповідачі:Запрошуються до обговорення

Коваленко Вікторія Вікторівна, головний спеціаліст Голопристанського центру з надання безоплатної вторинної допомоги

Представники ЦЗ, УСЗН та ОЗ, відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації, міська рада

Обговорення і прийняття рішення щодо першого питання до 3 хвилин.


2. Про підсумки впровадження громадської ініціативи “ Благоустрій автобусних зупинок – альтернативний шлях розвитку місцевої громади ”.


Доповідачі:


Запрошуються до обговорення

Михолат С.М. Президент РБФ Свята Ольга, голова громадської ради

Сафонова А.В., член ініціативної групи

Лінник С.Г., заступник міського голови

Обговорення і прийняття рішення щодо даного питання, передача пропозицій та «стіни потреб громади ” органам місцевого самоврядування - до 5 хвилин.


3. Про хід виконання районної програми соціально – економічного розвитку за I півріччя 2016 року та підсумки виконання бюджету за даний період.


Доповідачі:


Риженко Ю.М., начальник управління економічного розвитку та торгівлі районної державної адміністрації

Обговорення і прийняття рішення щодо даного питання - до 3 хвилин.

4. Про стан впровадження реформи з питання децентралізації влади та об’ єднання територіальних громад в районі.

Доповідачі:


Риженко Ю.М., начальник управління економічного розвитку та торгівлі районної державної адміністрації

Обговорення і прийняття рішення щодо даного питання - до 3 хвилин.

5. Про стан злочинності та правопорушень, алко - наркотичної залежності серед неповнолітніх, вжиття заходів щодо їх запобігання.


Доповідачі:

Пісарєва І.А, начальник служби в справах дітей районної державної адміністрації


Обговорення і прийняття рішення щодо даного питання - до 3 хвилин.


6. В порядку контролю до 01 жовтня 2016 року. Виконання рекомендацій Громадської ради за протоколом №2 від 30 червня 2016 рік ( лист громадської ради від 05 липня 2016 року № 01/8 виконавці служба в справах дітей )


Доповідачі:

Михолат С.М., голова громадської ради


Обговорення і прийняття рішення щодо першого питання до 3 хвилин.Підведення підсумків. Завершення роботи.

Михолат С.М., голова громадської ради

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Громадської ради при

районній державній адміністрації

11 жовтня 2016 року

_________С.М. Михолат

ПРОТОКОЛ № 2

Розширеного засідання Громадської ради

при Голопристанській районній державній адміністрації

11 жовтня 2016 року 13.00 м. Гола Пристань

Головуючий: Михолат Світлана Миколаївна, голова Громадської ради при районній державній адміністрації.

Присутні: 16 осіб: члени Громадської ради при районній державній адміністрації, запрошені представники районної державної адміністрації, інших організацій і установ , громадськість

1. Книш Тетяна Миколаївна, виконавчий директор районного благодійного фонду “Свята Ольга”, член Громадської ради;

2. Михолат Світлана Миколаївна, голова правління Голопристанського районного осередку Ліга соціальних працівників України, голова Громадської ради;

3. Копачинський Володимир Володимирович, голова районного товариства Червоного Хреста України, член Громадської ради

4. Нєпорожнєва Лілія Григорівна, член МО “ Інсайт” , член Громадської ради

5. Коваленко Вікторія, Голопристанський МЦВПД, головний спеціаліст

6. Булганін Артем, Голопристанський МЦВПД, спеціаліст

7. Алєксандрова Наталія, директор районного ЦССДМ

8. Каракіна Віра, депутат міської ради

9. Лінник Світлана Григорівна, заступник міського голови

10. Сафонова Анна Володимирівна, начальник відділу організаційної роботи та з питань внутрішньої політики апарату районної державної адміністрації

11. Писарєва Ірина Анатоліївна, начальник служби в справах дітей районної державної адміністрації

12. Луганська – Кузіна Марина , начальник відділу УСЗН та ОЗ

13. Риженко Юлія, начальник відду економіки та торгівлі районної державної адміністрації

14. Кравченко Діана, завідуюча сектором молоді та спорту відділу освіти РДА

15. Зленко Ірина, директор міського центру занятості

16. Жигалова Інна, член ГО “ Благовест ”

Відсутні: Удовиченко В.В., Плужнікова Т.В., у відряджені

Вступне слово голови Громадської ради при районній державній адміністрації Михолат Світлани Миколаївни, яка відкрила засідання, погодила регламент роботи Вона ознайомила присутніх з порядком денним, до якого внесені зміни ( позапланові питання), затвердила його голосуванням.

Порядок денний

1. Про надання соціальної допомоги та соціальної підтримки ВПО, в частині дотримання прав дітей на отримання освіти, оздоровлення та відпочинок.

( позапланове питання)

Доповідає : Коваленко Вікторія,головний спеціаліст Голопристанського центру вторинної правової допомоги.

2. Про підсумки впровадження громадської ініціативи “ Благоустрій автобусних зупинок – альтернативний шлях розвитку місцевої громади ”.

Доповідає : Михолат Світлана, голова Громадської ради при РДА


3. Про хід виконання районної програми соціально – економічного розвитку за I півріччя 2016 року та підсумки виконання бюджету за даний період.

Доповідає : Риженко Ю.М., начальник управління економічного розвитку та торгівлі районної державної адміністрації


4. Про стан впровадження реформи з питання децентралізації влади та об’ єднання територіальних громад в районі.

Доповідає : Риженко Ю.М., начальник управління економічного розвитку та торгівлі районної державної адміністрації


5. Про стан злочинності та правопорушень, алко - наркотичної залежності серед неповнолітніх, вжиття заходів щодо їх запобігання.

Доповідає: Писарєва І.А., начальник служби у справах дітей районної

державної адміністрації.

6. В порядку контролю до 01 жовтня 2016 року. Виконання рекомендацій Громадської ради за протоколом №2 від 30 червня 2016 рік ( лист громадської ради від 05 липня 2016 року № 01/8 виконавці служба в справах дітей )

Доповідає : Михолат Світлана, голова Громадської ради при РДА


Пункт I порядку денного:

 1. Про надання соціальної допомоги та соціальної підтримки ВПО, в частині дотримання прав дітей на отримання освіти, оздоровлення та відпочинок.

( позапланове питання)

Слухали: Коваленко Вікторія, головний спеціаліст Голопристанського центру вторинної правової допомоги. Вона поінформувала, що центр правової допомоги забезпечує доступ до безоплатної вторинної правової допомоги представникам соціально вразливих груп, в тому числі внутрішньо – переміщеним особам ( ВПО). Вона зупинилась на тих правах та гарантіях які передбачені Законом України ” Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту ”, в тому числі ч.1 Закону України « Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщеним особам”. В районі організовані консультативні виїзди для необхідної правової допомоги даній категорії гриомадян за місцем проживання. Послуги також надаються безпосередньо на базі управління соціального захисту населення та охорони здоров’я , найбільш ативне місце реєстрації ВПО. ( інформація додається).

Виступила з даного питання Алєксандрова Наталія, директор районного ЦССДМ, яка наголосила про надання ВПО соціальних послуг в частині надання гуманітарної допомоги : 123 сімї отримали продуктові набори, набори для новонароджених. При необхідності пропонується соціальний супровід.

Виступила з даного питання Луганська – Кузіна Марина, начальник відділу УСЗН та ОЗ, яка додала, що на обліку перебуває 326 ВПО, з них 75 дитини. Отримують щомісячну адресну допомогу 49 осіб та надана матеріальна допомога 5 особам на суму 3500,00 гривень. Відповідно до районного бюджету на оздоровчий період було оздоровлено в 2016 році в пришкільних таборах – 893 дитини пільгових категорій, 30 дітей із сімей, учасників АТО та внутрішньо – переміщених осіб, на суму 58,5 тис. грн.. З районного бюджету були виділені кошти на оздоровлення дітей 150,00 тис. грн., на відпочинок дітей пільгових категорій 300,00 тис. грн.., які використані в повн