Для людей з вадами зору

Форма запиту

ГОЛОПРИСТАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

20.01.2015


21


Про організацію роботи із забезпечення
Голопристанською районною державною
адміністрацією доступу до публічної
інформації у відповідності з
вимогами чинного законодавства

З метою організації виконання в районі розпорядження голови обласної державної адміністрації від 09 червня 2011 року № 373 "Про організацію роботи із забезпечення Херсонською обласною державною адміністрацією доступу до публічної інформації у відповідності з вимогами чинного законодавства", відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547/2011 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації", постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади", враховуючи положення Плану організації виконання Указу Президента України "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації", схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України 12 травня 2011 року (протокол № 33), керуючись статтею 6, пунктом 12 статті 16, пунктом 1 частини першої, частиною третьою статті 39, частиною першою статті 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації":

1. Встановити, що апарат Голопристанської районної державної адміністрації:

1.1. Є розпорядником інформації, якою володіє районна державна адміністрація, зокрема, отриманої або створеної в процесі здійснення адміністрацією своїх повноважень, а також її апаратом під час забезпечення діяльності районної державної адміністрації.

1.2. Не є розпорядником інформації за наступними запитами:

- на інформацію щодо центральних або інших місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

- на інформацію, що може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або потребує створення в інший спосіб. 2. Визначити загальний відділ апарату районної державної адміністрації спеціальним структурним підрозділом з питань запитів на інформацію, що надходять районній державній адміністрації.

3. Загальному відділу апарату районної державної адміністрації:

3.1. Забезпечувати облік запитів на інформацію та надавати консультації під час оформлення запиту.

3.2. Створити умови для подання письмових запитів громадянами з обмеженими фізичними можливостями з урахуванням вимог частини сьомої статті 19 Закону.

3.3. Забезпечувати запитувачів спеціальним місцем для роботи з документами чи їх копіями, а також надавати право запитувачам робити виписки з них, фотографувати, копіювати, сканувати їх, записувати на будь-які носії інформації тощо.

3.4. Спільно з відділом організаційної роботи та з питань внутрішньої політики апарату районної державної адміністрації:

- терміново розмістити на веб-сайті районної державної адміністрації у спеціальній рубриці "Доступ до публічної інформації" форму запиту на інформацію і порядок складення та подання запитів на інформацію, затверджені цим розпорядженням, а також контактні дані загального відділу апарату районної державної адміністрації з питань запитів на інформацію (номер телефону, факсу, електронної та поштової адрес)

- забезпечувати оприлюднення на веб-сайті районної державної адміністрації розпоряджень голови районної державної адміністрації не пізніше п'яти робочих днів з дня їх підписання.

4. Відділу контролю апарату районної державної адміністрації здійснювати контроль за дотриманням строків розгляду запитів на інформацію відповідно до статті 20 Закону.

5. Юридичному відділу апарату районної державної адміністрації:

5.1. У тижневий термін підготувати та надати в установленому порядку на затвердження:

- перелік відомостей, що становлять службову інформацію;

- інструкцію з питань обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію.

5.2. Разом з відділом організаційної роботи та з питань внутрішньої політики апарату районної державної адміністрації оприлюднити затверджений перелік відомостей, що становлять службову інформацію, на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації у рубриці "Доступ до публічної інформації".

5.3. Спільно з сектором з управління персоналом апарату районної державної адміністрації вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до наявної інформації про особу інших осіб.

6. Відділу організаційної роботи та питань внутрішньої політики апарату районної державної адміністрації забезпечувати своєчасне оприлюднення на офіційному сайті районної державної адміністрації проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, що підлягають обговоренню, а також систематичне оперативне оприлюднення та оновлення інформації про діяльність районної державної адміністрації про що щокварталу до 05 числа місяця, наступного за звітним періодом, інформувати Департамент з питань внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації.

7. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації:

7.1. Забезпечити під персональну відповідальність неухильне виконання очолюваними підрозділами Закону України "Про доступ до публічної інформації" та відповідних нормативно-правових актів.

7.2. У тижневий термін окремими рішеннями визначити відповідальних осіб для забезпечення доступу запитувачів до публічної інформації та організувати їх діяльність відповідно до статті 16 Закону.

Відомості про вказаних осіб надати до районної державної адміністрації.

7.3. Вживати заходів щодо своєчасного подання до відділу організаційної роботи та з питань внутрішньої політики апарату районної державної адміністрації проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, що підлягають обговоренню, а також оновленої інформації про діяльність районної державної адміністрації з метою оперативного оприлюднення на офіційному сайті районної державної адміністрації.

8. Першому заступнику голови, заступнику голови районної державної адміністрації:

8.1. У тижневий термін вжити заходів щодо оприлюднення в районній газеті "Голопристанський вісник" та на веб-сайті районної державної адміністрації інформації, зазначеної у статті 15 Закону.

8.2. Забезпечувати постійну координацію роботи з дотримання в районі Закону України "Про доступ до публічної інформації" та відповідних нормативно-правових актів, а також ефективного виконання завдань, встановлених цим розпорядженням.

9. Першому заступнику голови, заступнику голови районної державної адміністрації, керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації сприяти депутатам місцевих рад, громадським організаціям, громадським радам, громадянам у здійсненні громадського контролю за забезпеченням органами виконавчої влади доступу до публічної інформації шляхом проведення громадських слухань, громадської експертизи тощо.

10. Запропонувати сільським головам вжити заходів щодо забезпечення доступу громадян до публічної інформації.

11. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації від 04 липня 2011 року № 393 "Про організацію роботи із забезпечення Голопристанською районною державною адміністрацією доступу до публічної інформації у відповідності з вимогами чинного законодавства".

12. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.Перший заступник голови

районної державної адміністрації С.В.Коротких