Для людей з вадами зору

План роботи на 2018 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням громадської ради

від 08 грудня 2017 протокол № 4


П Л А Н РОБОТИ

Громадської ради при Голопристанській районній державній адміністрації

на 2018 рік


№№

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальні

виконавці

Очікуваний результат

Розділ I. ЗАСІДАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ:


1.1.

Про звіт діяльності Громадської ради при районній державній адміністрації за період 2017 – 2018 роки.

I квартал 2018 року

( березень )


Голова громадської ради при Голопристанській районній державній адміністрації

Підведення підсумків діяльності Громадської ради за звітний період

1.2

Про стан виконання районною державною адміністрацією законодавства України з питань , що стосуються захисту прав дітей на життя, освіту, охорону здоров’я, майно, житло, створення соціального житла для осіб з числа дітей, позбавлених батьківського піклування.

Служба у справах дітей районної державної адміністрації

Аналіз стану реалізації прав дітей та права дітей – сиріт на отримання житла. Внесення пропозицій для ефективного виконання заходів

1.3

Про дотримання вимог Закону України ” Про надання адміністративних послуг ” жителям району.

Сектор з надання адміністративних послуг районної державної адміністрації

Аналіз виконання ЗУ « Про адміністративні послуги ”.

1.4.

В порядку контролю. Про виконання рекомендацій Громадської ради від 11 жовтня 2017 року , протокол № 3


Громадська рада,

юридичний відділ, управління соціального захисту та охорони здоров’я районної державної адміністрації

Здійснення контролю за виконанням рішення громадської ради


1.5.


Про стан збереження репродуктивного здоров’я, планування сім’ї, виховання та розвиток сімейних цінностей серед молоді. Організація та надання соціальної допомоги, соціальної підтримки сім’ям, які потрапили в складні життєві ситуації

II квартал 2018 року

( травень )


відділ освіти районної державної адміністрації, центр первинної медико – санітарної допомоги ( за згодою) , територіальний центр надання соціальних послуг ( за згодою )

Аналіз стану збереження репродуктивного здоровья та планування сімї в районі. Привернення уваги органів виконавчої влади та самоврядування до проблемних питань з РЗ/ПС

1.6.

Про виконання програми економічного, соціального та культурного розвитку Голопристанського району

Відділ економічного розвитку управління агропромислового

та економічного розвитку

районної державної адміністрації

Аналіз стану виконання заходів програми. Внесення пропозицій та рекомендацій щодо реалізації даної програми

1.7.

Про хід виконання районної програми культури та духовності у Голопристанському районі на 2014 – 2020 роки

Відділ культури районної державної адміністрації

Аналіз стану виконання заходів програми. Внесення пропозицій та рекомендацій щодо реалізації даної програми

1.8.

В порядку контролю. Про виконання рекомендацій Громадської ради від 08 грудня 2017 року , протокол № 4


Громадська рада

Здійснення контролю за виконанням рішення громадської ради


1.9.

Про організацію виконання Закону України “ Про протидію торгівлі людьми ”. Міжсекторальна взаємодія в Голопристанському районі у сфері протидії торгівлі людьми


III квартал

2018 року

( вересень)

Районна державна адміністрація, суб’єкти взаємодії у сфері протидії торгівлі людьми

Внесення пропозицій та рекомендацій щодо ефективної взаємодії у сфері протидії торгівлі людьми

1.10.

Про здійснення міжгалузевих заходів з профілактики, раннього виявлення, комплексного лікування та реабілітації онкологічних хворих. Про стан профілактики раку молочної залози та РШМ

КЗ Центральна районна лікарня ( за згодою )

ЦПМСД ( за згодою )

Аналіз стану онкологічного захворювання населення району. Внесення пропозицій з даного питання.

1.11.

В порядку контролю. Про виконання рекомендацій Громадської ради від 11 жовтня 2017 року , протокол № 3


Громадська рада,

юридичний відділ, управління соціального захисту та охорони здоров’я районної державної адміністрації

Здійснення контролю за виконанням рішення громадської ради
1.12

Про стан виконання Закону України « Про попередження насильства в сім’ї ”. Міжвідомча взаємодія суб’єктів надання послуг з протидії насильства в сім’ї.

IY квартал

2018 рік

( листопад )

Районна державна адміністрація, суб’єкти взаємодії

забезпечення ефективного виконання ЗУ, Внесення пропозицій та рекомендацій щодо міжвідомчої взаємодії.

1.13.

Про стан партнерської проектної діяльності ” Попередження насильства в учнівському середовищі ” ( ЗОШ № 3 )

Благодійна організація « Фонд громади міста Гола Пристань “ Свята Ольга ”, ХОЦ “ Успішна жінка

Сприяння розвитку громадянського суспільства та проектної діяльності в районі, підтримка проектних ініціатив. Привернення уваги громадськості до питань протидії насильства

1.14

Про підготовку плану роботи діяльності громадської ради на 2019 рік

Громадська рада при РДА

забезпечення ефективної діяльності Громадської ради.

1.15

В порядку контролю. Про виконання рекомендацій Громадської ради


Громадська рада,

юридичний відділ, управління соціального захисту та охорони здоров’я районної державної адміністрації

Здійснення контролю за виконанням рішення громадської ради

1.16.

Про виконання заходів районної програми розвитку громадянського суспільства за підсумками першого півріччя 2018 року. Діяльність громадської приймальні.

Відділ організаційної роботи та з питань внутрішньої політики апарату районної державної адміністрації

Аналіз виконання районної заходів, внесення рекомендацій та пропозицій для ефективної їх реалізації

II. Участь у консультаціях із громадськістю, яка проводиться у форматі публічного громадського обговорення

2.1

Обговорення результативності розвитку громадянського суспільства ( робота громадської приймальні при РДА )

березень

Відділ організаційної роботи та внутрішньої політики апарату РДА

Поінформованість громадськості з даного питання

2.2.

Обговорення питання сприяння розвитку громадянського суспільства, розвитку молодіжного руху в районі.

вересень

Правління ГР

РДА

Поінформованість громадськості з даного питання

2.3.

Обговорення прийняття виконання бюджету за 2018 рік

листопад

Правління ГР

фінансове управління РДА

Поінформованість громадськості з даного питання

III. Участь у консультаціях із громадськістю, що проводиться у форматі круглих столів

3.1.

Навчальний семінар “ Активізація громадськості до участі у вирішенні проблемних питань громади. Підготовка проектних ініціатив “

січень

Члени ГР, державна адміністрація

Сприяння розвитку громадянського суспільства , підвищення рівня активізації громадськості до вирішення актуальних питань шляхом підготовки проектних ініціатив.

3.2.

Навчальний семінар « Освіта для дорослих – платформа розвитку громадянського суспільства в Голопристанському районі ”

лютий

Члени ГР, державна адміністрація

Сприяння розвитку громадянського суспільства ,привернення уваги громадськості до вирішення актуальних питань шляхом створення центру освіти для дорослих

3.3.

Вулична акція “ Зупинимо туберкульоз РАЗОМ!”

березень

Члени ГР, лідери громадських організацій

Усвідомлення важливості міжсекторальної співпраці в подолання туберкульозу

3.4

Круглий стіл щодо збереження репродуктивного здоров’я населення та планування сімї

травень

Районна державна адміністрація

Правління ГР

Залучення громадськості до вирішення проблем репродуктивного здоров’я населення

3.5.

Вулична інформаційна акція до Дня Контрацепції

вересень

Районна державна адміністрація

Правління ГР

Залучення громадськості до вирішення проблем репродуктивного здоров’я населення

3.7.

Круглий стіл « Розірви коло ” ( тиждень 16 днів проти насильства )

листопад

УСЗ та ОЗ РДА

Члени ГР

Привернення уваги громадськості до актуального питання у сфері протидії домашнього насильства

3.8.

Проведення Міжнародного Мандрівного Фестивалю про права людини в районі

грудень

Правління ГР,

Районна державна адміністрація

Набуття нових знань та навичок з прав людини, усвідомлення важливості дотримання таких прав та можливості їх захисту

Розділ IУ. Інформаційне забезпечення діяльності Громадської ради

4.1

Підготовка і подання матеріалів до районної газети “Голопристанський вісник” за результатами проведення засідань Громадської ради

Щоквартально


Секретар Громадської ради

Поінформованість населення про діяльність громадської ради, висвітлення громадської думки з різних проблемних питань

4.2.

Наповнення сайту “Громадська рада” при районній державній адміністрації

Щоквартально


Секретар Громадської ради


Поінформованість населення про діяльність Громадської ради, ознайомлення з нормативними документами та іншими прийнятими документами.

Розділ У. Внутрішньо – організаційна робота

5.1.

Забезпечити ведення документації Громадської ради

постійно

Секретар ради


Удосконалення роботи Ради

5.2.

Підготовка плану роботи Громадської ради при районній державній адміністрації на 2019 рік

Листопад - грудень

Секретар ради


Планування роботи

5.3.

Підготовка рекомендацій на направлення до виконавців

щоквартально

Секретар ради


Покращення показників виконання плану заходів

5.4

Підготовка листів, протоколів щодо проведеного засідання Громадської ради

щоквартально

Секретар ради


Забезпечення діяльності роботи ради, контролю за виконанням прийнятих рішень

Голова Громадської ради при Голопристанській районній державній адміністрації С.М. Михолат