Для людей з вадами зору

Звіт громадської ради

ЗВІТ

про роботу Громадської ради при Голопристанській районній державній адміністрації

з 16 лютого 2015 року по 16 лютого 2017 року


Сьогодні дійсно в Україні відбуваються важливі зміни які стосуються підтримки і розвитку громадянського суспільства.

Питання участі громадськості та реалізації державної політики Підтверджується в статті 38 Конституції України “ Консультації з громадськістю, громадські ради ”;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 “ Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики ( де чітко прописано Порядок проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, Типове положення про громадську раду)”. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. N 976 “ Про Порядок сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади”.

Спираючись на досвід країн розвиненої демократії громадські організації мають виступати в ролі партнера держави у вирішенні соціальних та інших суспільних проблем. У країнах Європейського Союзу, членства в якому прагне і Україна, жодне вагоме рішення не приймається без попередніх консультацій із зацікавленими сторонами і громадськістю. Тому взаємодія органів виконавчої влади з інститутами громадянського суспільства є однією з найважливіших умов розвитку України як правової, демократичної і соціальної держави.

Спільними зусиллями Голопристанської районної державної адміністрації та активістів громадських організацій району 16 лютого 2015 року рішенням установчих зборів було оновлено громадське формування - Громадську раду при районній державній адміністрації та персональний склад ГР. Усі її учасники ознайомилися з Положенням та Регламентом її роботи. затверджено розпорядженням голови РДА. У складі громадської ради останнього скликання налічувалося 7 осіб, які представляли різні за напрямками роботи інститути громадянського суспільства.

Громадська рада при Голопристанській районній державній адміністрації - це консультативно-дорадчий орган, тому основне її завдання полягало у проведенні публічних консультацій з питань, які хвилювали мешканців району, участь у розробці районних програм, участь в запровадженні громадських ініціатив.

Представники Громадської ради за звітний період прийняли участь в реалізації заходів, соціальних ініціатив та проектної діяльності, які впроваджувалися на території району.

В травні 2015 року члени ГР приєдналися до робочої зустрічі Мережі організацій громадянського суспільства Миколаївської та Херсонської областей та взяли участь у форумі Громадських організацій південного регіону.

Члени ГР брали участь в реалізації проекту в Голопристанському районі ” Мобільна громадська приймальна активізації громад сільської місцевості ” в рамках проекту «Українська регіональна платформа громадських ініціатив», який реалізувався у восьми регіонах України за фінансової підтримки Європейського Союзу. ( для успішної реалізації проекту РДА виділила місце для діяльності МГП).

В грудні 2015 року приєдналися до впровадження заходів Української Миротворчої Школи « Від ворожнечі до мирних перетворень в громаді ” ( грудень 2015 року – січень 2016 року).

Також приймали участь в реалізації проекту ” Сильні локальні громади – ключ до успіху місцевого самоврядування ”, в рамках якого був проведений круглий стіл ” Об’єднання територіальних громад Голопристанщини: стан, проблеми та перспективи її розвитку ”. Завдяки даному проекту в місті була реалізована громадська ініціатива ” Благоустрій автобусних зупинок – альтернативний шлях розвитку громади ”.

Протягом року за досвідом роботи організації нас відвідали групи з представників НГО Заходу ( Н. Чермошенцева) та журналістів з різних регіонів України ( О. Глєбушкіна), під час таких зустрічей обмінювалися досвідом роботи у сфері розвитку громадянського суспільства, взаємодії з органами державної влади та самоврядування.

Протягом звітного періоду діяльності Громадська рада працювала за затвердженим планом роботи, засідання проводилися кожного кварталу та відбулися в 2015 році позапланові засідання. За звітний період було проведено 9 засідань. Нами були розглянуті наступні питання:

 1. Про виконання Закону України " Про адміністративні послуги " Голопристанською районною державною адміністрацією.
 2. Про роботу з сім’ями які потрапили в складні життєві обставини, в тому числі про надання соціальної підтримки особам, які прибули з Луганської та Донецьких областей.
 3. Про хід організації літнього відпочинку та оздоровлення дітей у 2015 році, проведення профілактичних заходів щодо попередження негативних проявів в дитячому та молодіжному середовищі.
 4. Про стан виконання районної програми “ Репродуктивне здоров’я нації на 2011 – 2015 роки ”.
 5. Про хід виконання районної програми “ Свідома громадськість та відкрита влада “ на період до 2015 року.
 6. Про Налагодження співпраці громадських організацій та органів виконавчої влади в процесі реалізації проекту “ Мобільна громадська приймальна активізації громад сільської місцевості ”.
 7. Про хід виконання плану заходів за результатами громадської експертизи з питання виконання районної програми ” Репродуктивне здоров”я нації ” на період 2011 - 2015 роки, затверджених головою РДА від 24 липня 2015 року за № 44/1.
 8. Про результати проведення Моніторингу стану автобусних зупинок м. Гола Пристань : їх зручність, безпечність, доступність?
 9. Про проведення соціального діалогу ” Вектор протистояння та вектор порозуміння ” за підтримки Миротворчої Школи України за підтримки Посольства Великої Британії в Україні.
 10. Про стан профілактичної роботи щодо негативних явищ в дитячому та молодіжному середовищі.
 11. Про надання соціальної допомоги та соціальної підтримки ВПО, в частині дотримання прав дітей на отримання освіти, оздоровлення та відпочинок.
 12. Про хід виконання районної програми соціально – економічного розвитку за I півріччя 2016 року та підсумки виконання бюджету за даний період.
 13. Про хід впровадження Адміністративної реформи на території Голопристанського району.

На офіційному сайті районної державної адміністрації розміщена папка діяльності Громадської ради де постійно розміщується інформація про роботу Громадської ради, наявні протоколи проведених засідань, розміщено Положення про Громадську раду, Регламент роботи, матеріали по проведенню установчих зборів.

Члени Громадської ради систематично приймали участь у заходах щодо проведення консультацій з громадськістю, які проводилися у виді круглих столів. Це проведення обговорень з питань протидії туберкульозу та ВІЛ –інфекції/ СНІДу, профілактики онкологічних захворювань, збереження репродуктивного здоров’я, попередження протидії торгівлі людьми, домашнього насильства, організації ефективної ресоціалізації неповнолітніх, які скоїли правопорушення. Члени Громадської ради долучалися до обговорення та внесення пропозицій які стосувалися районної програми « Свідома громадськість та відкрита влада “ покращення організації та надання адміністративних послуг для населення району, завдяки рекомендаціям громадської ради на рівні районі затверджено план заходів з питань збереження РЗ/ПС на 2016 рік та на 2017 рік.

Неодноразово були учасниками прес - конференцій в “Новому дні” з обговорень питань, які стосувалися розвитку та підтримки громадянського суспільства, обміну досвіду успішних практик діяльності Громадських рад в області.

Крім того, члени громадської ради, протягом звітного періоду активно приймали участь в районних заходах, приурочених державним та професійним святам.

Голова Громадської ради є членом колегії районної державної адміністрації, постійно приймає участь у засіданнях колегії.

Завдання, які передбачалися планом роботи, Громадською радою при Голопристанській районній державній адміністрації, були виконані в повному обсязі.

Дякую усім членам Громадської ради попереднього скликання за активну участь у розвитку громадянського суспільства в районі.


Голова громадської ради _____________С.М.Михолат