Для людей з вадами зору

Здійснення регуляторної діяльності у Голопристанському районі

ІНФОРМАЦІЯ

про здійснення регуляторної діяльності в Голопристанському районі за 2015 рік

Реєстр діючих регуляторних актів районних державних адміністрацій Херсонської області станом на 01 січня 2016 року обліковувано два розпорядження голови районної державної адміністрації, що носять регуляторний характер: розпорядження від 30 грудня 2013 року № 539 “Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг Голопристанської районної державної адміністрації Херсонської області” та розпорядження від 26 березня 2015 року № 110 “Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Голопристанської районної державної адміністрації Херсонської області”. Всі розпорядження відносяться до діяльності центру надання адміністративних послуг.

03 березня 2015 року внесено зміни до плану плану-графіка відстеження результативності діючих регуляторних актів Голопристанської районної державної адміністрації та висвітлено на офіційному сайті районної державної адміністрації в рубриці “Доступ до публічної інформації”, в розділі “Регуляторна діяльність” проект розпорядження голови райдержадміністрації "Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Голопристанської районної державної адміністрації Херсонської області" та аналіз його впливу.

26 березня 2015 року за № 110 було прийнято розпорядження голови районної державної адміністрації "Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Голопристанської районної державної адміністрації Херсонської області", яке було внесено до реєстру діючих регуляторних актів районних державних адміністрацій.

При розробці проекту вищевказаного розпорядження було проведено базове відстеження результативності прийняття розпорядження голови районної державної адміністрації від 26 березня 2015 року № 110 "Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг Голопристанської районної де3ржавної адміністрації".

Планом-графіком відстеження результативності діючих регуляторних актів на 2015 рік не передбачалося повторне та періодичне відстеження розпоряджень голови районної державної адміністрації, що носять регуляторний характер.

Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування" від 10 грудня 2015 року внесено коригування до статті 12 Закону України "Про адміністративні послуги" в частині скасування норми регуляторного акта рішень про утворення ЦНАПу, про затвердження положень про нього, а також переліку адміністративних послуг, що надаються через ЦНАП, які прийняті на підставі примірного положення про ЦНАП..

Станом на 01 січня 2016 року, з огляду на вищезазначене, залишається документом, що носить регуляторний характер розпорядження голови районної державної адміністрації від 30 грудня 2013 року № 539 "Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг Голопристанської районної державної адміністрації Херсонської області".

10 листопада 2015 року затверджено та висвітлено на офіційному сайті районної державної адміністрації план-графік відстеження результативності діючих регуляторних актів та план підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік.

Районною державною адміністрацією відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" забезпечується додержання прав громадян на отримання в установлені строки достовірної інформації про діяльність органів влади, явища та процеси, що відбуваються в економічній, соціальній, культурній та інших сферах життя району. Забезпечується її оперативне оприлюднення та здійснення відкритого публікування через районну газету "Голопристанській вісник" та офіційний веб-сайт районної державної адміністрації. Зусилля органів виконавчої влади спрямовуються на консолідацію суспільства, зміцнення засад демократії, забезпечення прав і свобод людини та громадянина.

Начальник відділу економічного

розвитку та торгівлі райдержадміністрації Ю.Риженко