Для людей з вадами зору

Законодавство у сфері туризму

Конституція України

Цивільний кодекс України

Господарський кодекс України

Закон України "Про туризм"

Закон України "Про господарські товариства"

Закон України "Про правовий статус іноземців"

Закон України "Про підприємства в Україні"

Зміни до Порядку встановлення категорій готелям та іншим об’єктам,що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення(проживання)

Постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2018 року № 607 "Про внесення змін до Порядку встановлення категорій готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання)", внесено зміни до Порядку встановлення категорії готелям та іншим об'єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 року № 803 "Про затвердження Порядку встановлення категорій готелям та іншим об'єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), зміни відновлюють дію механізму отримання суб’єктами, що надають послуги з розміщення (проживання), свідоцтв про встановлення категорій готелям.
Встановлено, що сертифікація та оцінювання готелю здійснюється органами із сертифікації, акредитованими для виконання робіт їх сертифікації послуг з тимчасового розміщення (проживання) в установленому законом порядку.
Абзацом другим статтею 1 Закону України "Про акредитацію органів з оцінки відповідності" визначено, що акредитація органів з оцінки відповідності – засвідчення національним органом України з акредитації того, що орган з оцінки відповідності відповідає вимогам національних стандартів, гармонізованих з відповідними міжнародними та європейськими стандартами, та у разі необхідності будь-яким додатковим вимогам щодо акредитації у відповідних сферах для провадження визначеної діяльності з оцінки відповідності.
Відповідно до Положення про Національне агентство з акредитації України, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 08 лютого 2017 року № 161, національним органом а акредитації є Національне агентство з акредитації України (далі - НААУ).
Перелік органів із сертифікації, акредитованих НААУ для виконання робіт із сертифікації послуг з тимчасового розміщення (проживання), розміщено на офіційному сайті НААУ (https://naau.org.ua).
Згідно з частиною п'ятою статті 19 Закону України "Про туризм" забороняється надавати послуги з розміщення без наявності свідоцтва про встановлення відповідної категорії.
Враховуючи вищевикладене, Голопристанська районна державна адміністрація інформує власників готелів, надавачів туристичних послуг з тимчасового розміщення (проживання), які здійснюють свою діяльність на території Голопристанського району, щодо змін, які відбулися у процедурі встановлення категорій готелям, та необхідності обов’язкового отримання свідоцтва про встановлення категорії.

Презентація підготовлено відділом сертифікації продукції та послуг ДП "Херсонстандартметрології", щодо змін в ДСТУ 4269:2003 "Послуги туристичні. Класифікація готелів"

Перелік документів, що додаються до заявки для проведення робіт з сертифікації послуг з тимчасового розміщення (проживання) у закладі розміщення

Перелік документів, що перевіряє аудитор при обстеженні підприємства

Перелік документів, необхідних для отримання свідоцтва

Перелік національних стандартів сфери туризму