Для людей з вадами зору

Законодавство у сфері туризму

Конституція України

Цивільний кодекс України

Господарський кодекс України

Закон України "Про туризм"

Закон України "Про курорти"

Закон України "Про господарські товариства"

Закон України "Про правовий статус іноземців"

Закон України "Про підприємства в Україні"

Закон України від 23 листопада 2018 року №2628-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів

Зміни до Порядку встановлення категорій готелям та іншим об’єктам,що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення(проживання)

Постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2018 року № 607 "Про внесення змін до Порядку встановлення категорій готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання)", внесено зміни до Порядку встановлення категорії готелям та іншим об'єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 року № 803 "Про затвердження Порядку встановлення категорій готелям та іншим об'єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), зміни відновлюють дію механізму отримання суб’єктами, що надають послуги з розміщення (проживання), свідоцтв про встановлення категорій готелям.
Встановлено, що сертифікація та оцінювання готелю здійснюється органами із сертифікації, акредитованими для виконання робіт їх сертифікації послуг з тимчасового розміщення (проживання) в установленому законом порядку.
Абзацом другим статтею 1 Закону України "Про акредитацію органів з оцінки відповідності" визначено, що акредитація органів з оцінки відповідності – засвідчення національним органом України з акредитації того, що орган з оцінки відповідності відповідає вимогам національних стандартів, гармонізованих з відповідними міжнародними та європейськими стандартами, та у разі необхідності будь-яким додатковим вимогам щодо акредитації у відповідних сферах для провадження визначеної діяльності з оцінки відповідності.
Відповідно до Положення про Національне агентство з акредитації України, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 08 лютого 2017 року № 161, національним органом а акредитації є Національне агентство з акредитації України (далі - НААУ).
Перелік органів із сертифікації, акредитованих НААУ для виконання робіт із сертифікації послуг з тимчасового розміщення (проживання), розміщено на офіційному сайті НААУ (https://naau.org.ua).
Згідно з частиною п'ятою статті 19 Закону України "Про туризм" забороняється надавати послуги з розміщення без наявності свідоцтва про встановлення відповідної категорії.
Враховуючи вищевикладене, Голопристанська районна державна адміністрація інформує власників готелів, надавачів туристичних послуг з тимчасового розміщення (проживання), які здійснюють свою діяльність на території Голопристанського району, щодо змін, які відбулися у процедурі встановлення категорій готелям, та необхідності обов’язкового отримання свідоцтва про встановлення категорії.

Презентація підготовлено відділом сертифікації продукції та послуг ДП "Херсонстандартметрології", щодо змін в ДСТУ 4269:2003 "Послуги туристичні. Класифікація готелів"

Перелік документів, що додаються до заявки для проведення робіт з сертифікації послуг з тимчасового розміщення (проживання) у закладі розміщення

Перелік документів, що перевіряє аудитор при обстеженні підприємства

Перелік документів, необхідних для отримання свідоцтва

Перелік національних стандартів сфери туризму