Для людей з вадами зору

Відомості щодо надходження доходів по районному бюджету Голопристанського району

за період з 15.12.2017 по 21.12.2017

Тег table

ККД Доходи Поч.річн. план Уточн.річн. план Уточ.пл. грудень Усього
15 18 19 20 21
10000000 Податкові надходження 29515,0 32368,2 975,6 183,8 282,5 193,5 258,3 490,0 1408,1
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 29515,0 32368,2 975,6 183,8 282,5 193,5 258,3 490,0 1408,1
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 29500,0 32337,2 975,6 183,8 282,5 193,5 258,3 490,0 1408,1
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 22740,0 25127,2 740,4 66,5 237,1 41,8 82,7 115,2 543,4
11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 1230,0 1430,0 23,7 37,5 4,8 0,1 0,0 0,0 42,4
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 4930,0 4930,0 206,0 75,3 38,7 149,6 175,1 368,4 807,1
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 600,0 850,0 5,4 4,5 1,8 2,1 0,5 6,4 15,2
11020000 Податок на прибуток підприємств 15,0 31,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 15,0 31,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20000000 Неподаткові надходження 37,3 199,9 0,3 0,3 0,2 0,2 0,0 0,0 0,7
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 37,3 46,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,0 0,0 0,7
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 25,0 31,0 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 25,0 31,0 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном 12,3 15,3 0,2 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,5
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 12,3 15,3 0,2 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,5
24000000 Інші неподаткові надходження 0,0 153,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24060000 Інші надходження 0,0 153,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24060300 Інші надходження 0,0 153,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
40000000 Офіційні трансферти 259000,7 289988,9 6779,5 0,0 0,0 1787,3 3414,9 0,0 5202,2
41000000 Від органів державного управління 259000,7 289988,9 6779,5 0,0 0,0 1787,3 3414,9 0,0 5202,2
41020000 Дотації 39569,4 43917,6 1432,4 0,0 0,0 0,0 506,0 0,0 506,0
41020100 Базова дотація 18215,2 18215,2 342,8 0,0 0,0 0,0 506,0 0,0 506,0
41020200 Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я 21354,2 22665,6 403,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
41020600 Стабілізаційна дотація 0,0 3036,8 685,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
41030000 Субвенції 219431,3 246071,3 5347,2 0,0 0,0 1787,3 2908,9 0,0 4696,2
41030600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічн 71928,2 77617,0 1959,6 0,0 0,0 0,0 485,8 0,0 485,8
41030800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових тери 19091,0 25865,2 694,4 0,0 0,0 1004,7 2039,1 0,0 3043,8
41031000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 15189,4 15189,4 161,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
41033600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 0,0 1130,7 35,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
41033700 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров`я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії 0,0 12,1 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 61223,5 64986,6 1120,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 47084,3 48378,7 1161,1 0,0 0,0 162,5 0,0 0,0 162,5
41034400 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, 0,0 613,1 0,0 0,0 0,0 613,1 0,0 0,0 613,1
41034500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 0,0 1539,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
41035000 Інші субвенції 714,7 6316,6 144,6 0,0 0,0 7,0 384,0 0,0 391,0
41035400 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 0,0 224,6 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
41035800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих 4200,2 3694,6 41,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
41037000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 0,0 503,5 23,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


29552,3 32568,1 975,9 184,1 282,7 193,7 258,3 490,0 1408,8


288553,0 322557,0 7755,4 184,1 282,7 1981,0 3673,2 490,0 6611,0