Для людей з вадами зору

Планування регуляторної діяльності та відстеження результативності регуляторних актів​

Планування регуляторної діяльності

Відстеження результативності регуляторних актів


Звіт

про повторне відстеження результативності регуляторного акту

розпорядження голови Голопристанської районної державної адміністрації від 26 березня 2015 року № 110 " Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Голопристанської районної державної адміністрації Херсонської області"

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність його відстеження

Розпорядження голови Голопристанської районної державної адміністрації від 26 березня 2015 року № 110 "Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Голопристанської районної державної адміністрації Херсонської області"

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Відділ з питань надання адміністративних послуг Голопристанської районної державної адміністрації Херсонської області.

3. Цілі прийняття акта

Регуляторний акт розроблений відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги». З метою впорядкування надання адміністративних послуг Центром надання адміністративних послуг Голопристанської районної державної адміністрації Херсонської області та забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади. Серед головних завдань прийняття цього регуляторного акта є побудова ефективної системи надання адміністративних послуг представниками органів, які надають адміністративні послуги в Голопристанському районі.

4. Строк виконання заходів з відстеження: Квітень-травень 2016 року.

5. Тип відстеження: повторне відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження

Методом одержання результатів регуляторного акта є те, що в районі проводиться системна робота щодо якісного надання адміністративних послуг суб’єктам звернень, в тому числі інформування громадськості, зокрема:

- розгляд питань на нарадах про організацію діяльності центру надання адміністративних послуг у Голопристанському районі. Було проведена нарада за звітній період за участю суб’єктів надання адміністративних послуг – органів виконавчої влади, територіальних органів виконавчої влади щодо виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року №523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»;

- в районній газеті «Голопристанський вісник» опубліковано статті щодо роботи ценру надання адміністративних послуг у Голопристанському районі, місцезнаходження, режиму роботи ценру, переліку адміністраивних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг Голопристанської районної державної адміністрації.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності здійснювалося шляхом аналізу статистичної інформації щодо кількості звернень до центру надання адміністративних послуг (далі ЦНАП), кількість наданих результатів адміністративних послуг через ЦНАП, кількість відмов у наданні адміністративних послуг через ЦНАП, кількість відмов суб’єктів звернень у наданні адміністративних послуг, кількість наданих консультацій у ЦНАП, кількість адміністративних справ, які знаходяться на розгляді, термін яких не настав, кількість справ готових, не забрано суб’єктами звернення, час прийому одного суб’єкта звернення у ЦНАП в середньому та кількість скарг від суб’єктів звернення стосовно роботи центру.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

Тег table

Показник результативності

Станом 19 квітня 2016року

Кількість звернень

до ЦНАП

1515

Кількість наданих результатів адміністративних послуг через ЦНАП

1157

Кількість відмов у наданні адміністративних послуг через ЦНАП

143

Кількість відмов суб’єктів звернень у наданні адміністративних послуг

-

Кількість наданих консультацій у ЦНАП

1534

Кількість адміністративних справ,

які знаходяться на розгляді, термін яких не настав

215

Кількість справ готових, не забрано суб’єктами звернення

57

Час прийому одного суб’єкта звернення у ЦНАП в середньому

10 хв.

Кількість скарг від суб’єктів звернення стосовно роботи центру

-

9. Оцінка результатів регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Результатом впровадження регуляторного акта є :

- отримання адміністративних послуг у одному приміщенні;

- можливість забезпечення прозорості, відкритості та зрозумілості дій у сфері надання адміністративних послуг;

- вивільнення часу, який раніше витрачався на багаторазові відвідування різних адміністративних органів та перебування в чергах для отримання конкретної послуги;

- чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання відповідної адміністративної послуги;

- наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг.

- мінімізація кількості відвідувань центру для отримання результату надання адміністративної послуги;

- отримання у приміщенні центру професійних консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг та допомоги в оформленні документів, необхідних для їх отримання;

10. Висновок

За результатами повторного відстеження даний регуляторний акт має високий рівень досягнення визначених цілей, результати його положень несуть позитивну динаміку та не потребують змін чи доповнень.


Перший заступник голови

Голопристанської районної державної

адміністрації Херсонської області О.В.Кравченко-Скалозуб