Для людей з вадами зору

Служба у справах дітей Голопристанської районної державної адміністрації оголошує конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії "В"


24 січня 2019 р. / Вакансії

ОГОЛОШЕННЯ
Служба у справах дітей Голопристанської районної державної адміністрації

оголошує конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії "В" - провідного спеціаліста служби у справах дітей Голопристанської районної державної адміністрації

Херсонської області

Загальні умови


Посадові обов’язки:

Провідний спеціаліст служби у справах дітей районної державної адміністрації відповідно до посадової інструкції:

1. Влаштовує дитину до закладу соціального захисту для надання необхідної допомоги та з’ясовує причини її безпритульності.

2. Реєструє та своєчасно поновлює в Єдиному електронному банку даних інформацію про дітей, які опинились в складних життєвих обставинах.

3. Направляє копії обліково-статистичної картки в разі зміни місця перебування дитини, яка перебуває на обліку, до нового місця перебування.

4. Вносить керівнику пропозиції щодо притягнення до відповідальності фізичних та юридичних осіб, які допустили порушення прав, свобод і законних інтересів дітей, що привело їх до стану безпритульності.

5. З’ясовує умови проживання та утримання дитини батьками або особами, які їх замінюють та вирішують питання про доцільність (недоцільність) повернення її в сім’ю, за місцем постійного проживання.

6. Влаштовує за останнім місцем проживання або перебування дитину, якщо вона тривалий час перебувала поза сімейним оточенням і місцезнаходження її батьків не встановлено.

7. Інформує у місячний термін заклад про подальше влаштування дитини після вибуття дитини із закладу.

8. Контролює умови утримання дітей в закладах соціального захисту дітей незалежно від форм власності.

9. Веде загальний облік дітей та сімей, у яких діти зазнали жорсткого поводження.

10. Направляє дитину для обстеження стану її здоров’я до установ і закладів охорони здоров’я.

11. Представляє у разі необхідності права дитини у суді.

12. Розглядає звернення (повідомлення) про факти жорстокого поводження з дітьми.

13. Надає необхідну допомогу дитині, яка зазнала жорстокого поводження, та вживає заходів щодо попередження такого поводження в разі загрози його вчинення.

14. Вживає невідкладних заходів щодо ліквідації наслідків і загрози неправильних дій щодо дитини, спільно з центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Надає необхідну соціально-психологічну допомогу дітям, які зазнали жорстокого поводження в сім’ї.

15. Здійснює контроль за дотриманням законодавства про працю неповнолітніх на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності.

16. Звертається у разі порушення прав та інтересів неповнолітніх, а також з питань працевлаштування, до органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності.

17. Готує позови до суду на позбавлення батьківських прав, та інші, що стосуються захисту прав дитини.

18. Відповідає за конфіденційну інформацію електронного обліку дітей служби у справах дітей.

19.Зберігає державну таємницю, інформацію про громадян, яка стала відомою в ході проведених заходів працівниками служби.

20. Веде бухгалтерський облік служби у справах дітей.

21. Відповідає за своєчасне та правильне наданням місячної, квартальної та річної звітності на утримання служби у справах дітей районної державної адміністрації.

22. Складає, формує і надає звітності статистичному управлінню, фонду зайнятості, пенсійному фонду, податковій інспекції, органам соціального страхування, казначейству та у фінансове управління у зазначені терміни.

23. Забезпечує якісне складання штатних розписів та кошторису видатків на утримання служби у справах дітей районної державної адміністрації.

24. Забезпечує використання фонду оплати праці згідно затверджених кошторисів видатків, установлення посадових окладів згідно з чинним законодавством.

25. Складає фінансову звітність по дебіторській та кредиторській заборгованості.

26. Відповідає за ведення кадрової роботи.

27. Здійснює організаційні заходи щодо своєчасного щорічного подання державними службовцями відомостей про доходи, зобов'язання фінансового характеру та належне їм майно (декларування доходів).

28. Веде особові справи та трудові книжки працівників служби у справах дітей районної державної адміністрації.

Умови оплати праці:

Посадовий оклад – 3500,00 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.


Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду:

Тимчасово, на час перебування основного працівника у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (до 31 березня 2021 року)


Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання:

1) копію паспорта громадянина України;

2) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) Письмова заява, в якій повідомляється, що до особи не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнену особову картку встановленого зразка;

6) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави за минулий рік;

7) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.


Строк подання документів: Строк подання документів: 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу:

07 лютого 2019 року о 10:00 год.

за адресою: 75600, Херсонська область,

місто Гола Пристань,

вулиця 1 Травня, 41.


Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу:


Шевченко Наталя Юріївна,

тел. 0507647969,

email: ssd@gopri-rda.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги1. Освіта

вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра (фінансово-економічне)


2. Досвід роботи

_______


3. Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою


Вимоги до компетентності


Вимога

Компоненти вимоги


1. Якісне виконання поставлених завдань

1) вміння виробляти пропозиції, їх аргументувати та презентувати;

2) орієнтація на досягнення кінцевих результатів.


2. Командна робота та взаємодія

1) вміння працювати в команді;

2) вміння ефективної координації з іншими.


3. Сприйняття змін

1) виконання плану змін та покращень;

2) здатність приймати зміни та змінюватись.


4. Технічні вміння

Вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку. Вільне володіння ПК, вміння користуватись оргтехнікою, знання програм Microsoft Office (Word, Excel, Outlook)

5. Особисті компетенції

1) креативність та ініціативність;

2) системність і самостійність в роботі.


Професійні знання


Вимога

Компоненти вимоги


Знання законодавства

Знання:

- Конституції України;

- Закону України "Про державну службу";

- Закону України "Про запобігання корупції"


Знання спеціального законодавства, що пов'язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

1) Закон України "Про місцеві державні адміністрації";

2) Закон України "Про доступ до публічної інформації"

Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України".