Для людей з вадами зору

Служба у справах дітей Голопристанської районної державної адміністрації Херсонської області оголошує конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії "В"


29 жовтня 2018 р. / Вакансії

ОГОЛОШЕННЯ

Служба у справах дітей Голопристанської районної державної адміністрації Херсонської області оголошує конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії "В" – головного спеціаліста сектору з питань опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування служби у справах дітей Голопристанської районної

державної адміністрації Херсонської області


Загальні умови


Посадові обов’язки:

Головний спеціаліст сектору з питань опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, служби у справах дітей районної державної адміністрації відповідно до посадової інструкції:

1.Влаштовує дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, оформлює клопотання щодо переведення такої категорії дітей на інші форми влаштування.

2.Готує комплект документів щодо підтвердження набуття дитиною статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування.

3. Відповідальна за реєстрація та зняття з обліку в ЄІАС "Діти" дітей, які поставленні на первинний облік дітей, які залишились без піклування батьків, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

4. Веде книгу первинного обліку дітей.

5. На кожну дитину, яка потребує опіки та піклування, складає реєстраційну карту, акт обстеження житлово-побутових умов проживання дітей. Здійснює опис майна, що належить дитині.

6. Веде роботу щодо отримання у відповідних установах свідоцтва про народження, інших особистих документів дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, які відсутні.

7. Веде банк даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на підставі обліково-статистичних карток.

8. Веде банк даних про сім’ї потенційних усиновителів, опікунів, прийомних батьків, батьків-вихователів.

9. Бере участь у судових засіданнях, пов’язаних із захистом прав дітей.

10. Забезпечує контроль за умовами влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (усиновлених, які перебувають під опікою, піклуванням, в прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, а також утримання дітей у спеціальних установах для неповнолітніх).

11. Здійснює контроль за дотриманням прав та інтересів дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

12. Здійснює заходи по захисту майнових прав дитини.

13. Порушує клопотання про відновлення прав дитини на майно.

14.Здійснює перевірки особових справ у дитячих закладах (притулках для неповнолітніх, дитячих будинках, школах-інтернатах, тощо), у сім’ях опікунів, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях щодо підтверджуючих документів про наявність та збереження життя дитини.

15. Сприяє в підготовці засідання комісії з питань захисту прав дітей з метою контролю за додержанням прав дітей при відчуженні або купівлі житлових приміщень чи майна та інших питань щодо захисту дітей.

16. Представляє в разі необхідності, інтереси дитини у суді, готує позови до суду, а також висновки органу опіки та піклування, акти обстеження щодо позбавлення батьківських прав.

17. Влаштовує дітей до дитячих закладів (інтернати, дитячі будинки, під опіку).

18. Веде статистику та готує звітність стосовно дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до служби у справах дітей обласної державної адміністрації.

19.Готує проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації та проекти наказів начальника служби у справах дітей стосовно роботи сектору з питань опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування.

20.Сприяє оздоровленню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

21. Відповідає за архівну роботу сектору з питань опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, служби у справах дітей районної державної адміністрації.


Умови оплати праці:

Посадовий оклад – 4100,00 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.


Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду:

Безстроково.


Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання:

1) копію паспорта громадянина України;

2) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій повідомляється, що до особи не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнену особову картку встановленого зразка;

6) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави за минулий рік;

7) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

Строк подання документів: 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу:

15 листопада 2018 року о 10:00 год.

за адресою: 75600, Херсонська область,

місто Гола Пристань,

вулиця 1 Травня, 41.


Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу:


Шевченко Наталя Юріївна,

тел. 0507647969,

email: ssd@gopri-rda.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги1. Освіта

вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра


2. Досвід роботи

_______


3. Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою


Вимоги до компетентності


Вимога

Компоненти вимоги


1. Якісне виконання поставлених завдань

1) вміння виробляти пропозиції, їх аргументувати та презентувати;

2) орієнтація на досягнення кінцевих результатів.


2. Командна робота та взаємодія

1) вміння працювати в команді;

2) вміння ефективної координації з іншими.


3. Сприйняття змін

1) виконання плану змін та покращень;

2) здатність приймати зміни та змінюватись.


4. Технічні вміння

Вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку. Вільне володіння ПК, вміння користуватись оргтехнікою, знання програм Microsoft Office (Word, Excel, Outlook)

5. Особисті компетенції

1) креативність та ініціативність;

2) системність і самостійність в роботі.


Професійні знання


Вимога

Компоненти вимоги


Знання законодавства

Знання:

- Конституції України;

- Закону України "Про державну службу";

- Закону України "Про запобігання корупції"


Знання спеціального законодавства, що пов'язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

1) Закон України "Про місцеві державні адміністрації";

2) Закон України "Про доступ до публічної інформації"

3)Закон України " Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування"

4)Закон України "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для неповнолітніх"