Для людей з вадами зору

Оголошується конкурс на заміщення вакантної посади державної служби категорії "В" - головного спеціаліста відділу внутрішнього аудита Голопристанської районної державної адміністрації


9 квітня 2019 р. / Вакансії

УМОВИ проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії "В" - головного спеціаліста відділу внутрішнього аудита Голопристанської районної державної адміністрації Херсонської області

Загальні умови


Посадові обов’язки:

Головний спеціаліст відділу внутрішнього аудиту Голопристанської районної державної адміністрації Херсонської області забезпечує:

проведення планових та позапланових внутрішніх аудитів;

проведення повторних внутрішніх аудитів (планових, позапланових);

визначення ризикових сфер діяльності об’єктів внутрішнього аудиту;

підготовка пропозицій голові райдержадміністрації щодо визначення тем внутрішнього аудиту та включення їх до планів діяльності з внутрішнього аудиту за визначеними ризиковими сферами в діяльності райдержадміністрації;

розгляд та аналіз проектів розпоряджень голови райдержадміністрації та інших документів, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, на предмет їх законності та доцільності;

складання та веденн бази даних щодо об’єктів внутрішнього аудиту;

підготовка звітності про результати діяльності відділу відповідно до вимог чинного законодавства;

підвищенні кваліфікації, в семінарах, нарадах, навчаннях, які організовуються органами Державною аудиторською службою;

2) здійснює документування результатів аудитів, підготовку аудиторських звітів, висновків й рекомендацій;

3) формує та зберігає матеріали внутрішніх аудитів, передає їх до архіву згідно з порядком, встановленим чинним законодавством;

4) дотримується вимог стандартів внутрішнього аудиту та інших нормативно-правових актів з відповідних питань;

5) не розголошує інформацію, яка стала йому відома під час виконання покладених на відділ завдань, крім випадків, передбачених чинним законодавством;

6) невідкладно інформує начальника відділу про ознаки шахрайства, корупційних діянь або нецільового використання бюджетних коштів, марнотратства, зловживання службовим становищем та інших порушень фінансово-бюджетної дисципліни, які призвели до втрат чи збитків, надає рекомендації щодо вжиття необхідних заходів;

7) уникає та не допускає виникнення конфлікту інтересів відповідно до чинного законодавства;

8) повідомляє начальника відділу про виникнення обставин, які перешкоджають виконанню його обов’язків, втручання в його діяльність посадових осіб або інших осіб райдержадміністрації;

9) бере в установленому законодавством порядку участь у розгляді звернень громадян, громадських об'єднань, підприємств, установ та організацій різних форм власності, органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування;

Забезпечує організацію бухгалтерського обліку і контроль за раціональними, економними витратами матеріальних і фінансових ресурсів, господарське обслуговування відділу внутрішнього аудиту.

10) Складає, формує та забезпечує своєчасне, та достовірне надання місячної, квартальної та річної звітності на утримання відділу статистичному управлінню, пенсійному фонду, фіскальним органам, фонду соціального страхування, казначейської службі та до фінансового управління у зазначені терміни.

11) Забезпечує повний облік основних засобів і товарно-матеріальних цінностей що надходять.

12) Забезпечує якісне складання штатних розписів та кошторису видатків на утримання відділу..

Відповідає за ведення кадрової роботи. Забезпечує дотримання правил і норм охорони праці, виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку та протипожежного захисту.


Посадовий оклад – 4900,00 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.


Інформація про строковість

чи безстроковість призначення

на посаду:

Безстроково.


Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання:

1) копію паспорта громадянина України;

2) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій повідомляється, що до особи не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнену особову картку встановленого зразка;

6) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави за минулий рік;

7) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

Строк подання документів: 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби.

Місце, час та дата початку

проведення конкурсу:

25 квітня 2019 року о 10:00 год.

за адресою: 75600, Херсонська область,

місто Гола Пристань,

вулиця 1 Травня, 41.


Прізвище, ім’я та по батькові,

номер телефону та адреса

електронної пошти особи, яка

надає додаткову інформацію з

питань проведення конкурсу:

Сєрова Ольга Миколаївна,

тел. 095-427-89-83,

email: auditgopri@ukr.net


Кваліфікаційні вимоги


1. Освіта

вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або

бакалавра фінансово-економічного спрямування


2. Досвід роботи

_______


3. Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою


Вимоги до компетентності


Вимога

Компоненти вимоги


1. Якісне виконання

поставлених завдань

1) вміння виробляти пропозиції, їх аргументувати та

презентувати;

2) орієнтація на досягнення кінцевих результатів.


2. Командна робота та взаємодія

1) вміння працювати в команді;

2) вміння ефективної координації з іншими.


3. Сприйняття змін

1) виконання плану змін та покращень;

2) здатність приймати зміни та змінюватись.


4. Технічні вміння

Вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку. Вільне володіння ПК, вміння користуватись оргтехнікою, знання програм Microsoft Office (Word, Excel, Outlook)

5. Особисті компетенції

1) креативність та ініціативність;

2) системність і самостійність в роботі.


Професійні знання


Вимога

Компоненти вимоги


Знання законодавства

Знання:

1) Конституції України;

2) Закону України "Про державну службу";

3) Закону України "Про запобігання корупції"


Знання спеціального

законодавства, що пов'язане із

завданнями та змістом роботи

державного службовця

відповідно до посадової

інструкції (положення про

структурний підрозділ)

1) Закон України "Про місцеві державні адміністрації"

2) Постанова КМУ від 28 вересня 2011р. №1001(із змінами)

3) Кодекс Законів про працю

4) Закон України "Про відпустки"

5) Закон України "Про очищення влади"

6) Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову

звітність в Україні»

7) Закон України «Про публічні закупівлі»

8) Бюджетний Кодекс України

9) Наказ МФУ «Про затвердження Стандартів

внутрішнього аудиту» від 04.10.2011 року № 1247
Начальник відділу внутрішнього аудиту Голопристанської районної державної адміністрації О.СЄРОВА