Для людей з вадами зору

ОГОЛОШЕННЯ


September 6, 2017 / Вакансії

Голопристанська районна державна адміністрація

оголошує конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії "В" - головного спеціаліста юридичного відділу апарату Голопристанської районної державної адміністрації

Херсонської області

Загальні умови

Посадові обов’язки:

Головний спеціаліст юридичного відділу апарату районної державної адміністрації відповідно до посадової інструкції:

1.Забезпечує дотримання вимог законодавства під час підготовки розпоряджень голови районної державної адміністрації, бере участь у розробці проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, що мають нормативно-правовий характер.

2.Забезпечує відповідність проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації чинному законодавству шляхом обов’язкового їх візування як розробник або під час виконання обов'язків начальника юридичного відділу апарату районної державної адміністрації.

3. Аналізує рішення з виконання делегованих повноважень виконавчими органами органів місцевого самоврядування Голопристанського району на відповідність їх чинному законодавству.

4. Розглядає звернення громадян у порядку, передбаченому Законом України "Про безоплатну правову допомогу".

5. За дорученням начальника юридичного відділу апарату районної державної адміністрації представляє інтереси райдержадміністрації в судах.

6. При виявленні порушень законності в діяльності районної державної адміністрації повідомляє про це начальника юридичного відділу апарату районної державної адміністрації .

7. Бере участь у роботі з укладення договорів, стороною яких є Голопристанська районна державна адміністрація.

8. Надає методичну допомогу працівникам апарату районної державної адміністрації та керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації щодо правильного застосування норм законодавства під час виконання покладених на них обов’язків.

9. Готує інформаційні, довідкові та інші матеріали з питань застосування законодавства.

10. Виконує інші доручення начальника юридичного відділу апарату районної державної адміністрації.

11. Бере участь у здійсненні організаційно-практичних заходів щодо зміцнення фінансової та трудової дисципліни, збереження майна, соціального захисту працівників, а також притягнення працівників до дисциплінарної відповідальності та матеріальної відповідальності.

12. Виконує інші функції з правового забезпечення діяльності районної державної адміністрації відповідно до регламенту районної державної адміністрації та положення про юридичний відділ апарату районної державної адміністрації.


Умови оплати праці:

Посадовий оклад - 3200,00 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці - премія.


Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду:

Безстроково.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) Письмова заява, в якій повідомляється, що до особи не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнену особову картку встановленого зразка;

6) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави за 2016 рік;

7) Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

Строк подання документів: 23 календарних дні з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби.

Дата, час і місце проведення конкурсу:

03 жовтня 2017 року о 10:00 год.

за адресою: 75600, Херсонська область,

місто Гола Пристань,

вулиця 1 Травня, 41.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу:

Меліхова Тетяна Юріївна

тел. 2-10-42,

email: vd-kadr@gopri-rda.gov.ua

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги


1. Освіта

Вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра

2. Досвід роботи

_______

3. Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Професійна компетентність

Вимога

Компоненти вимоги

1. Професійні знання

Знання законів, інших актів законодавства відповідно до посади.

2. Якісне виконання поставлених завдань

1) здатність працювати в декількох проектах одночасно;

2) орієнтація на досягнення кінцевих результатів.

3. Командна робота та взаємодія

1) вміння працювати в команді;

2) вміння надати зворотній зв'язок.

4. Сприйняття змін

1) виконання плану змін та покращень.

5. Технічні вміння

Вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку. Вільне володіння ПК, вміння користуватись оргтехнікою, знання програм Microsoft Office (Word, Excel, Outlook)

6. Особисті компетенції

1) відповідальність;

2) системність і самостійність в роботі.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

Знання законодавства

Знання:

- Конституції України;

- Закону України "Про державну службу";

- Закону України "Про запобігання корупції"


Знання спеціального законодавства, що пов'язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

1) Закон України "Про місцеві державні адміністрації";

2) Закон України "Про доступ до публічної інформації";

3) Закон України "Про адміністративні послуги";

4) Закон України "Про звернення громадян";

5) Закон України "Про захист персональних даних".

6) Господарський кодекс;

7) Земельний кодекс;

8) Бюджетний кодекс;

9) Трудове законодавство;

10) інші нормативно-правові акти.