Для людей з вадами зору

ОГОЛОШЕННЯ


September 4, 2017 / Вакансії

Голопристанська районна державна адміністрація

оголошує конкурс на зайняття вакантної посади
державної служби категорії "Б" - начальника відділу житлово-комунального господарства та надзвичайних ситуацій

Голопристанської районної державної адміністрації

Херсонської області

Загальні умови

Посадові обов’язки

Начальник відділу житлово-комунального господарства та надзвичайних ситуацій районної державної адміністрації відповідно до посадової інструкції:

1. Забезпечує реалізацію державної політики у сфері житлово-комунального господарства, насамперед щодо організації і здійснення заходів з його реформування.

2. Готує пропозиції з питань, які входять до компетенції відділу до програм соціально-економічного розвитку району та проектів районного бюджету щодо фінансування районних програм розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів і подає їх на розгляд голові районної державної адміністрації.

3. Сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань організації обслуговування населення підприємствами житлово-комунального господарства, організаційно-методичному забезпеченню їх діяльності.

4.Організовує виконання державних програм, розроблення і реалізацію місцевих програм у сфері житлово-комунального господарства, подає пропозиції до проектів місцевих програм соціально-економічного розвитку району щодо поліпшення рівня комунального обслуговування населення та благоустрою населених пунктів, охорони навколишнього природного середовища, енергозбереження, стану безпеки, умов праці та виробничого середовища.

5. Забезпечує додержання підприємствами, установами та організаціями району, що надають житлово-комунальні послуги, вимог нормативно-правових актів з питань житлово-комунального господарства.

6. Здійснює державний контроль за додержанням правил комунального обслуговування та благоустрою.

7. Координує роботу житлово-комунальних підприємств, пов'язану з наданням населенню району житлово-комунальних послуг.

8. Забезпечує згідно із законодавством реформування житлово-комунального господарства району відповідно до державної і місцевої програм на засадах прозорості та гласності.

9. Проводить моніторинг стану реалізації державних, галузевих та місцевих програм розвитку житлово-комунального господарства, а також дебіторсько-кредиторської заборгованості підприємств, що надають житлово-комунальні послуги.

І0. Організовує розроблення та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи житлово-комунального господарства району в осінньо-зимовий період, а також ліквідацію наслідків стихійного лиха, аварій і катастроф.

11. Сприяє передачі об'єктів відомчого житлового фонду та комунального господарства у власність територіальних громад.

12. Здійснює відповідно до законодавства контроль за додержанням правил комунального обслуговування та благоустрою, станом експлуатації та утримання житлового фонду і об'єктів комунального господарства.

13. Вживає заходів до поліпшення роботи підприємств з енергозбереження і оснащення об'єктів житлово-комунального господарства і наявного житлового фонду району засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії відповідно до завдань державних та регіональних програм;

14. Сприяє реалізації інвестиційної політики у сфері будівництва, реконструкції і капітального ремонту об'єктів житлово-комунального господарства, здійснює контроль за їх будівництвом у межах своєї компетенції.

15. Бере участь у реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів, екологічної безпеки, санітарного стану населених пунктів, якості питної води, поліпшення технічного і технологічного стану систем тепло-, водопостачання та водовідведення, запобігання підтопленню населених пунктів, ліквідації його наслідків.

16. Проводить організаційну та методичну роботу, спрямовану на реалізацію державної політики у сфері охорони праці та соціального захисту працівників житлово-комунального господарства.

17. Сприяє формуванню та розвиткові комунальної служби у сільській місцевості.

18. Розглядає в установленому порядку у межах своєї компетенції, звернення громадян, підприємств, установ і організацій, здійснює прийом громадян та вживає відповідних заходів для вирішення порушених ними питань.

19. Інформує населення через засоби масової інформації про програми розвитку комунального господарства району, організовує їх громадське обговорення.

20. Організовує розроблення і здійснення заходів, щодо удосконалення організації цивільної оборони, захисту населення від надзвичайних ситуацій, запобіганню їх виникненню і реагування на них.

21. Розробляє і реалізує заходи, щодо участі органів управління і сил цивільної оборони у виконанні завдань територіальної оборони.

22. Розробляє заходи щодо проведення тимчасового відселення та евакуації населення із зон надзвичайних ситуацій, можливих бойових дій на особливий період.

23. Подає голові районної державної адміністрації та управлінню з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи обласної державної адміністрації пропозиції щодо включення до проекту районного бюджету витрат на розвиток та функціонування територіальної підсистеми єдиної державної системи, забезпечує цільове використання виділених бюджетних коштів.

24. Організовує роботи пов’язані з ліквідацією надзвичайних ситуацій, контролює в межах своєї компетенції готовність органів управління і сил цивільної оборони до дій за призначенням.

25.За дорученням свого безпосереднього керівника та голови районної державної адміністрації може виконувати інші завдання та обов'язки , що віднесені до компетенції відділу.

Умови оплати праці

Посадовий оклад - 5000 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій повідомляється, що до особи не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки.

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Заповнена особова картка.

6. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави за 2016 рік.

7. Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

Строк подання документів – 20 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства України з питань державної служби.

Дата, час і місце проведення конкурсу

20 вересня 2017 року, початок о 10:00 год.

За адресою: 75600, Херсонська обл.,

місто Гола Пристань, вул. 1 Травня, 41.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Меліхова Тетяна Юріївна

(05539) 2-10-42

email: vd-kadr@gopri-rda.gov.ua

Вимоги до професійної компетентності

І

Загальні вимоги

1.

Освіта

Вища, не нижче ступеня магістра.

2.

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорії "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року.

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою.

Спеціальні вимоги

1.

Освіта

____________

2.

Знання законодавства

1) Конституція України;

2) Закон України "Про державну службу";

3) Закон України "Про запобігання корупції";

4)Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

5) Закон України "Про місцеві державні адміністрації";

6) Трудове законодавство;

7) інші нормативно-правові акти.

3.

Професійні чи технічні знання

Знання законів, інших актів законодавства відповідно до посади.

4.

Спеціальний досвід роботи

___________

5.

Знання сучасних інформаційних технологій

1) володіння комп’ютером-рівень досвідченого користувача; досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point);

2) навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет; знання сучасних технологій з електронного урядування.

6.

Лідерство

1) ведення ділових переговорів;

2) досягнення кінцевих результатів.

7.

Прийняття ефективних рішень

1) вміння вирішувати комплексні завдання;

2) аналіз державної політики та планування заходів з її реалізації.

8.

Комунікації та взаємодія

1) вміння ефективної комунікації та публічних виступів;

2) співпраця та налагодження партнерської взаємодії.

9.

Впровадження змін

1) реалізація плану змін;

2) здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них.

10.

Управління організацією роботи та персоналом

1) організація і контроль роботи;

2) вміння працювати в команді та керувати командою.

11.

Особистісні компетенції

1) аналітичні здібності;

2) дисципліна і системність.