Для людей з вадами зору

ОГОЛОШЕННЯ


12 липня 2019 р. / Вакансії

ОГОЛОШЕННЯ
Голопристанська районна державна адміністрація оголошує конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії "В" - головного спеціаліста сектору управління персоналом апарату Голопристанської районної державної адміністрації Херсонської області


Загальні умови

Посадові обов’язки:

Головний спеціаліст сектору управління персоналом апарату районної державної адміністрації відповідно до посадової інструкції:

1. Бере участь у забезпеченні реалізації державної політики з питань управління персоналом в апараті районної державної адміністрації.

2. Приймає документи від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В», проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам, повідомляє кандидатів про результати такої перевірки та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору.

3. Здійснює організаційне забезпечення проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби в апараті районної державної адміністрації.

4. Надсилає кандидатам на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В» письмові повідомлення про результати конкурсу.

5. Розробляє спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В».

6. Надає консультативну допомогу з питань управління персоналом керівникам окремих самостійних структурних підрозділів районної державної адміністрації.

7. Перевіряє дотримання вимог законодавства про працю та державну службу, правил внутрішнього службового розпорядку в районній державній адміністрації.


8. Здійснює документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення.

9. Організовує складення Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу, оформляє документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям.

10. Веде табель обліку використання робочого часу в апараті районної державної адміністрації.

11. Здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років.

Обчислює стаж роботи та державної служби.

12. Забезпечує підготовку матеріалів щодо призначення на посади та звільнення персоналу апарату районної державної адміністрації.

13. Аналізує кількісний та якісний склад державних службовців апарату районної державної адміністрації.

14. Формує графік відпусток працівників апарату районної державної адміністрації, готує проекти актів щодо надання відпусток працівникам, контролює їх подання та веде облік.

15. Здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників апарату та керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації.

16. Перевіряє факт подання державними службовцями апарату районної державної адміністрації декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України "Про запобігання корупції".

17. Забезпечує організацію проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», готує довідку про її результати.

18. Здійснює облік військовозобов’язаних в апараті районної державної адміністрації.

19. Проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу.

Умови оплати праці:

Посадовий оклад - 4900,00 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці - премія.


Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду:

Тимчасово, на час перебування основного працівника у відпустці для догляду за дитиною (до 11 грудня 2019 року)

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання:

1) копію паспорта громадянина України;

2) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) Письмова заява, в якій повідомляється, що до особи не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнену особову картку встановленого зразка;

6) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави за минулий рік;

7) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

Строк подання документів: 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби.

Додаткові (необов’язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Місце, час і дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування

Приміщення Голопристанської районної державної адміністрації (75600, Херсонська область,

місто Гола Пристань,

вулиця 1 Травня, 41).

01 серпня 2019 року о 10:00 год.


Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу:

Калабуха Тетяна Олександрівна

тел. (05539) 2-10-42,

email: vd-kadr@gopri-rda.gov.ua
Кваліфікаційні вимоги


1. Освіта

Вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра

2. Досвід роботи

____________

3. Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1. Якісне виконання поставлених завдань

1) вміння виробляти пропозиції, їх аргументувати та презентувати;

2) орієнтація на досягнення кінцевих результатів.

2. Командна робота та взаємодія

1) вміння працювати в команді;

2) вміння ефективної координації з іншими.

3. Сприйняття змін

1) виконання плану змін та покращень;

2) здатність приймати зміни та змінюватись.

4. Технічні вміння

Вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку. Вільне володіння ПК, вміння користуватись оргтехнікою, знання програм Microsoft Office (Word, Excel, Outlook)

5. Особисті компетенції

1) креативність та ініціативність;

2) системність і самостійність в роботі.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

Знання законодавства

Знання:

- Конституції України;

- Закону України "Про державну службу";

- Закону України "Про запобігання корупції"

Знання спеціального законодавства, що пов'язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

1) Закон України "Про місцеві державні адміністрації";

2) Закон України "Про доступ до публічної інформації";

3) Кодекс законів про працю України.