Для людей з вадами зору

Голопристанська районна державна адміністрація оголошує конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії "Б"


4 липня 2019 р. / Вакансії

ОГОЛОШЕННЯ

Голопристанська районна державна адміністрація оголошує конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії "Б" - начальника фінансового управління Голопристанської районної державної адміністрації Херсонської областіЗагальні умови

Посадові обов’язки

Начальник фінансового управління районної державної адміністрації відповідно до посадової інструкції:

1. Здійснює керівництво діяльністю фінансового управління.

2.Видає у межах компетенції управління накази на виконання наказів начальника Департаменту фінансів обласної державної адміністрації, розпоряджень голови районної державної адміністрації та відповідно рішень сесій районної ради, а також нормативно-правових актів вищестоящих органів державної влади та перевіряє їх виконання.

3. Вирішує питання про перенесення в необхідних випадках асигнувань бюджету по відділах і установах району з одного кварталу (місяця) на іншій або з одного коду економічної класифікації на другий, без змін річних призначень і при наявності вільних бюджетних ресурсів в тому кварталі (місяці), в якому збільшуються видатки.

4. Здійснює фінансування бюджетних установ, які фінансуються з районного бюджету відповідно кошторисних призначень та інших субвенцій сільських рад.

5. Організує роботу по складанню проекту бюджету району та подає його на розгляд районної ради народних депутатів.

6. Вносить до районної ради пропозиції про розмежування доходів і видатків бюджету району між районним та сільськими бюджетами.

7. Затверджує розпис доходів і видатків районного бюджету на рік та тимчасовий розпис на відповідний період.

8. Забезпечує відповідність розпису районного бюджету встановленим бюджетним призначенням.

9. Надає методичну допомогу з питань своєї компетенції бюджетним організаціям району.


10. Інформує про хід виконання бюджетів всіх рівнів голову районної державної адміністрації.

11. Проводить навчання з головними бухгалтерами сільських рад.

12. Приймає на роботу, звільняє в установленому порядку працівників фінансового управління, здійснює заходи по підвищенню кваліфікації управління.

13. Забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у сфері діяльності фінансового управління, вживає необхідні заходи щодо їх поліпшення.

14. Вживає заходів щодо вдосконалення співпраці фінансового управління з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, фінансовою інспекцією, державною фіскальною службою, правоохоронними органами та іншими підприємствами та установами.

15. Організовує роботу із захисту державних таємниць у відповідності з чинним законодавством.

16. Затверджує функціональні обов’язки працівників управління.

17. Розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису на утримання управління.

18 Контролює стан трудової та виконавчої дисципліни у фінансовому управлінні.

19 Виконує інші доручення голови районної державної адміністрації.

Умови оплати праці

Посадовий оклад - 7510 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій повідомляється, що до особи не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Заповнена особова картка.

6. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави за минулий рік.

7. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

8 Письмову заяву про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.


Строк подання документів – 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства України з питань державної служби.

Додаткові (необов’язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Місце, час і дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування

Приміщення Херсонської обласної державної адміністрації

(м. Херсон, пл. Свободи,1, ІІ поверх).

23 липня 2019 року о 1000


Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Калабуха

Тетяна Олександрівна

(05539) 2-10-42

email: vd-kadr@gopri-rda.gov.ua


Вимоги до професійної компетентності


Кваліфікаційні вимоги


1

Освіта

Ступінь вищої освіти не нижче магістра (фінансово-економічного спрямування, облік і аудит).


2

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року.


3

Володіння державною мовою

Вільне.


Професійна компетентністьВимога

Компоненти вимоги


1

Лідерство

- уміння обґрунтовувати власну позицію;

- досягнення кінцевих результатів;

- ведення ділових переговорів.


2

Прийняття ефективних рішень

- уміння вирішувати комплексні завдання;

- ефективно використовувати ресурси (у тому числі фінансові і матеріальні);

- встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів.


3

Комунікації

та взаємодія

- уміння ефективної комунікації та публічних виступів;

- співпраця та налагодження партнерської взаємодії;

- відкритість.


4

Впровадження змін

- реалізація плану змін;

- оцінка ефективності здійснених змін;

- здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них.


5

Управління організацією роботи та персоналом

- організація і контроль роботи;

- вміння працювати в команді та керувати командою;

- оцінка і розвиток підлеглих.


6

Особистісні компетенції

- аналітичні здібності;

- інноваційність та креативність;

- самоорганізація та орієнтація на розвиток.
Професійні знання
Вимога

Компоненти вимоги


1

Знання законодавства

1) Конституція України;

2) Закони України:

"Про державну службу";

"Про запобігання корупції"


2

Знання спеціального законодавства, що пов'язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

1) Закони України:

"Про місцеві державні адміністрації";

"Про Кабінет Міністрів України";

"Про звернення громадян";

"Про захист персональних даних";

"Про доступ до публічної інформації";

"Про Державний бюджет України";

"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні";

"Бюджетний кодекс України".