Для людей з вадами зору

Голопристанська районна державна адміністрація оголошує конкурс !


8 лютого 2018 р. / ВакансіїЗагальні умови

Посадові обов’язки:

Головний спеціаліст відділу діловодства та контролю апарату районної державної адміністрації відповідно до посадової інструкції:

1. Здійснення контролю за виконанням завдань, передбачених законами України, актами та дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, розпорядженнями та дорученнями голів обласної та районної державних адміністрацій та реагування на запити і звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад.

2. Планування роботи відділу та організаційне забезпечення виконання планів роботи.

3. Підготовка пропозицій до річного та квартальних планів роботи районної державної адміністрації щодо здійснення контролю.

4. Інформування керівництва районної державної адміністрації про стан виконання контрольних документів структурними підрозділами районної державної адміністрації та органами місцевого самоврядування, в частині делегованих їм повноважень органів виконавчої влади.

5. Підготовка матеріалів для розгляду на засідання колегії районної державної адміністрації щодо стану виконавської дисципліни в апараті районної державної адміністрації, її структурних підрозділах, виконкомах сільських рад та інших органах виконавчої влади по реалізації вимог контрольних документів.

6. Перевірка стану виконання структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, в частині делегованих їм повноважень органів виконавчої влади, вимог контрольних документів.

7. Надання методичної та іншої практичної допомоги структурним підрозділам районної державної адміністрації, органам місцевого самоврядування з питань, що належать до компетенції відділу.

8. Розробка і впровадження в органах державної виконавчої влади чіткої системи контролю за виконанням документів.

9. Внесення пропозицій про зняття з контролю чи продовження термінів виконання контрольних документів.

10. Внесення пропозицій щодо притягнення, в установленому порядку, до відповідальності посадових осіб за невиконання або неналежне виконання завдань контрольних документів.

11. Брати участь у проведенні навчання відповідальних працівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, районних служб, виконкомів місцевих рад з питань організації здійснення контролю за виконанням документів вищестоящих органів, власних розпорядчих документів, надає з цих питань їм практичну допомогу.

12. Підвищення рівня виконавської дисципліни в органах державної виконавчої влади та органах місцевого самоврядування.

13. Підготовка проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції відділу.

14. Внесення пропозицій щодо розгляду питань на засіданні колегії та групи контролю районної державної адміністрації.

15. Здійснення електронного документообігу з використанням електронної цифрової печатки.

16. Розробка та подання, в установленому порядку, пропозицій з питань удосконалення та здійснення контролю, вивчення та розповсюдження позитивного досвіду роботи з організації контролю в структурних підрозділах районної державної адміністрації та виконкомах сільських рад.

Умови оплати праці:

Посадовий оклад - 4100,00 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці - премія.


Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду:

Безстроково.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання:

1) копію паспорта громадянина України;

2) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) Письмова заява, в якій повідомляється, що до особи не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнену особову картку встановленого зразка;

6) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави за минулий рік;

7) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

Строк подання документів: 28 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу:

15 березня 2018 року о 10:00 год.

за адресою: 75600, Херсонська область,

місто Гола Пристань,

вулиця 1 Травня, 41.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу:

Меліхова Тетяна Юріївна

тел. 2-10-42,

email: vd-kadr@gopri-rda.gov.ua
Кваліфікаційні вимоги


1. Освіта

Вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра

2. Досвід роботи

____________

3. Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1. Якісне виконання поставлених завдань

1) вміння виробляти пропозиції, їх аргументувати та презентувати;

2) орієнтація на досягнення кінцевих результатів.

2. Командна робота та взаємодія

1) вміння працювати в команді;

2) вміння ефективної координації з іншими.

3. Сприйняття змін

1) виконання плану змін та покращень;

2) здатність приймати зміни та змінюватись.

4. Технічні вміння

Вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку. Вільне володіння ПК, вміння користуватись оргтехнікою, знання програм Microsoft Office (Word, Excel, Outlook)

5. Особисті компетенції

1) креативність та ініціативність;

2) системність і самостійність в роботі.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

Знання законодавства

Знання:

- Конституції України;

- Закону України "Про державну службу";

- Закону України "Про запобігання корупції"

Знання спеціального законодавства, що пов'язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

1) Закон України "Про місцеві державні адміністрації";

2) Закон України "Про доступ до публічної інформації";

3) Постанова Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2010 року № 844 "Про затвердження Порядку проведення перевірки стану виконавської дисципліни в органах виконавчої влади"