Для людей з вадами зору

Архівний відділ Голопристанської районної державної адміністрації Херсонської області оголошує конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії "В"


19 лютого 2019 р. / Вакансії

ОГОЛОШЕННЯ

Архівний відділ Голопристанської районної державної адміністрації Херсонської області оголошує конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії "В" – головного спеціаліста архівного відділу Голопристанської районної державної адміністрації

Херсонської області

Загальні умови


Посадові обов’язки:

Головний спеціаліст архівного відділу Голопристанської районної державної адміністрації Херсонської області:

Забезпечує вирішення питань, спрямованих на підвищення рівня розвитку архівної галузі та діловодства в районі.

Складає індивідуальні плани і звіти про роботу спеціаліста.

Збирає, узагальнює та аналізує інформацію з питань розвитку галузі, готує керівнику відділу відповідні пропозиції.

Бере участь у розробленні проектів цільових програм.

Складає планово-звітну документацію відділу.

Здійснює реалізацію законодавчих і нормативних актів, програм розвитку архівної справи.

Бере участь в організаційному забезпеченні нарад, семінарів з відповідних питань.

Виконує обов'язки секретаря експертної комісії відділу (ЕК).

Здійснює формування планів роботи ЕК, організовує її роботу, забезпечує своєчасну підготовку матеріалів на розгляд комісії, а також участь членів ЕК в засіданнях.

Готує на розгляд ЕК описи справ постійного зберігання, з особового складу, номенклатури справ, списки установ, документи яких підлягають і не підлягають прийманню на державне зберігання.

Контролює доопрацювання проектів постанов ЕК, своєчасне виконання рішень.

Бере участь у роботі нарад, семінарів з профільних питань.

Надає консультації з питань організації забезпечення збереженості архівних документів.

Здійснює ділові контакти з власниками документів особового походження з метою комплектування архіву, експертизу цінності, описування документів особового походження.

Здійснює роботу з описання документів, складання описів.

Забезпечує роботу читального залу, доступ до публічної інформації

Складає списки - джерела формування НАФ та джерел комплектування архіву.

Веде наглядові справи установ та картки обліку роботи з установами. Здійснює організаційно-розпорядчі та управлінські функції.

Надає консультації з питань організації забезпечення збереженості архівних документів.

Здійснює ділові контакти з власниками документів особового походження з метою комплектування архіву, експертизу цінності, описування документів особового походження.

Здійснює роботу з описання документів, складання описів.

Здійснює організаційно-розпорядчі та управлінські функції.

Надає методичну і практичну допомогу архівним підрозділам та службам діловодства органів виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям, здійснює комплексне, контрольне, тематичне їх перевіряння, надає їм допомогу під час розроблення інструкцій з діловодства, складання номенклатури справ, описів справ.

Впроваджує в практику роботи методичні розробки та передовий досвід роботи з профільних напрямків діяльності.

Виконує запити юридичних і фізичних осіб.

Популяризує архівні документи.

Відповідає за ведення кадрової роботи, забезпечує ведення бухгалтерського обліку у архівному відділі районної державної адміністрації, здійснює проведення розрахунків по заробітній платі працівникам архівного відділу, нарахуванню і своєчасному перерахуванню платежів до бюджету, єдиного внеску до пенсійного фонду України.

Забезпечує дотримання правил і норм охорони праці, виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку та протипожежного захисту.

Умови оплати праці:

Посадовий оклад – 4100,00 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.


Інформація про строковість

чи безстроковість призначення

на посаду:

Безстроково.


Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання:

1) копію паспорта громадянина України;

2) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій повідомляється, що до особи не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнену особову картку встановленого зразка;

6) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави за минулий рік;

7) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

Строк подання документів: 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби.

Місце, час та дата початку

проведення конкурсу:

12 березня 2019 року о 10:00 год.

за адресою: 75600, Херсонська область,

місто Гола Пристань,

вулиця 1 Травня, 41.


Прізвище, ім’я та по батькові,

номер телефону та адреса

електронної пошти особи, яка

надає додаткову інформацію з

питань проведення конкурсу:

Гомон Ірина Олександрівна,

тел. 066-364-30-01,

email: arhiv@gopri-rda.gov.uaКваліфікаційні вимоги


1. Освіта

вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або

бакалавра фінансово - економічного спрямування


2. Досвід роботи

_______


3. Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою


Вимоги до компетентності


Вимога

Компоненти вимоги


1. Якісне виконання

поставлених завдань

1) вміння виробляти пропозиції, їх аргументувати та

презентувати;

2) орієнтація на досягнення кінцевих результатів.


2. Командна робота та взаємодія

1) вміння працювати в команді;

2) вміння ефективної координації з іншими.


3. Сприйняття змін

1) виконання плану змін та покращень;

2) здатність приймати зміни та змінюватись.


4. Технічні вміння

Вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку. Вільне володіння ПК, вміння користуватись оргтехнікою, знання програм Microsoft Office (Word, Excel, Outlook)

5. Особисті компетенції

1) креативність та ініціативність;

2) системність і самостійність в роботі.


Професійні знання


Вимога

Компоненти вимоги


Знання законодавства

Знання:

1) Конституції України;

2) Закону України "Про державну службу";

3) Закону України "Про запобігання корупції"


Знання спеціального

законодавства, що пов'язане із

завданнями та змістом роботи

державного службовця

відповідно до посадової

інструкції (положення про

структурний підрозділ)

1) Закон України "Про місцеві державні адміністрації"

2) Закон України «Про Національний архівний фонд та

архівні установи»

3) Кодекс Законів про працю

4) Закон України "Про відпустки"

5) Закон України "Про очищення влади"

6) Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову

звітність в Україні»

7) Закон України «Про публічні закупівлі»

8) Бюджетний Кодекс України