Для людей з вадами зору

Інформація щодо наявності у 2017 році програм підтримки агропромислового комплексу


28 вересня 2017 р. / Новини


1. Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів.

Порядок використання коштів за цією бюджетною програмою затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 300 (далі – Порядок).

Мають право на отримання компенсації: суб’єкти господарювання агропромислового комплексу – юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми та форми власності та фізичні особи – підприємці.

Компенсація надається на конкурсній основі за укладеними кредитними договорами.

Відповідно до діючого Порядку компенсації підлягають відсоткові ставки за кредитами, залученими для покриття витрат, пов’язаних із закупівлею пально-мастильних матеріалів, насіння, добрив, засобів захисту рослин, кормів, сировини та інгредієнтів для виробництва комбікормів, ветеринарних препаратів, спермопродукції, молодняку сільськогосподарських тварин та птиці, обладнання для тваринницьких ферм і комплексів, запасних частин для ремонту сільськогосподарської і зрошувальної техніки та обладнання, енергоносіїв, та оплати послуг, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт сільськогосподарської та зрошувальної техніки, робіт (послуг) з підготовки та обробки ґрунту, посіву, захисту рослин від хвороб і шкідників, внесення добрив та підживлення, збирання врожаю.

Розмір компенсації:

- для позичальників, які мають чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 10 млн грн та позичальникам, які провадять діяльність з вирощування та розведення великої рогатої худоби молочних порід, іншої великої рогатої худоби - у розмірі облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків, але не вище розмірів, передбачених кредитними договорами;

- іншим позичальникам - у розмірі 50 відсотків облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків, але не вище розмірів, передбачених кредитними договорами.

2. Державна підтримка галузі тваринництва.

Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва, затвердженого Постановою КМУ від 28 жовтня 2015 року № 884 та розпорядження КМУ «Про розподіл коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою 2801540 «Державна підтримка галузі тваринництва на 2017 рік», згідно з якими видатки будуть спрямовані за двома напрямками:

  1. часткове відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення телиць, нетелей, корів вітчизняного походження та племінних телиць, нетелей, корів молочного, молочно-м’ясного і м’ясного напрямку продуктивності, племінних свинок та кнурців, племінних вівцематок, баранів, ярок (далі – часткове відшкодування вартості тварин).

Часткове відшкодування вартості тварин здійснюється на безповоротній основі суб’єктам господарювання за закуплені ними тварини у період з 1 жовтня попереднього року по 30 вересня поточного року у розмірі до 50 % вартості.

2) погашення бюджетної кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейської служби (станом на 01.07.2017).

3. Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників

За даною програмою бюджетні кошти використовуються:

  1. Бюджетна дотація для розвитку сільгосптоваровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції(повернення ПДВ)

Постановою Кабінету Міністрів України від 08 лютого 2017 року № 83 затверджено Порядок розподілу бюджетної дотації у 2017 році.

Право на отримання бюджетної дотації мають сільськогосподарські товаровиробники, що працюють у галузі тваринництва, птахівництва, садівництва і виноградарства, овочівництва, а також які здійснюють забій худоби, оброблення та фасування м’яса, перероблення молока, виробництво масла та сиру, виробництво яєчних продуктів.

Відповідно до Порядку, аби отримати дотацію, сільгоспвиробники повинні бути внесені до Реєстру отримувачів бюджетної дотації. Для цього необхідно подати відповідну заяву до контролюючого органу за місцем свого обліку як платника ПДВ. Форма заяви затверджена наказом Міністерства фінансів України від 23 лютого 2017 року № 275.

Державна підтримка полягає в тому, що сільгоспвиробникам, які будуть внесені до Реєстру, частину ПДВ, сплаченого ними до бюджету, будуть повертати на поточний рахунок.

Розподіл коштів здійснюється через Державну фіскальну службу і Казначейство.

Розподіл бюджетної дотації здійснюється окремо товаровиробникам, які займаються птахівництвом, і окремо іншим товаровиробникам.
При цьому щомісячний розмір бюджетної дотації товаровиробникам, які займаються птахівництвом, не може перевищувати 50% виділених асигнувань на бюджетну дотацію в поточному місяці.

  1. Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва (у розмірі 20%)

Постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 2017 року № 130 затверджено Порядок використання коштів на часткову компенсацію вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва.

Часткова компенсація надається сільськогосподарським товаровиробникам на безповоротній основі у розмірі 20 % вартості техніки та обладнання (без урахування податку на додану вартість), зазначеної в акті приймання-передачі та інших документах, що підтверджують оплату через державний банк або банк, у статутному капіталі якого 75 і більше відсотків акцій належить державі, і придбання до 1 грудня поточного року техніки та обладнання.

Вартість техніки та обладнання, придбаних після 1 грудня поточного року, підлягає частковій компенсації за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на наступний рік.

Для отримання часткової компенсації сільськогосподарські товаровиробники подають до державного банку або банку, у статутному капіталі якого 75 і більше відсотків акцій належить державі, заявки та підтвердні документи щодо придбання техніки та обладнання, а саме: копію платіжного доручення;

акт приймання-передачі техніки та обладнання; свідоцтво про державну реєстрацію техніки (якщо техніка підлягає обов’язковій державній реєстрації).

Форма заявки для отримання часткової компенсації визначається Мінагрополітики. Перелік техніки та обладнання, вартість яких частково компенсується за рахунок бюджетних коштів, розмінюється на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

4. Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними.

Розпорядженням КМУ від 9 серпня 2017 року № 525-р «Про розподіл коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою 2801350 «Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними» на 2017 рік визначено здійснити розподіл коштів, передбачених у державному бюджеті за даною програмою, передбачивши кошти для погашення бюджетної кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства.

5. Державна підтримка фермерських господарств здійснюється через Український державний фонд підтримки фермерських господарств, який є державною бюджетною установою та виконує функції з реалізації державної політики щодо фінансової підтримки становлення і розвитку фермерських господарств. Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки фермерським господарствам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1102, фермерським господарствам надається фінансова підтримка на поворотній основі та конкурсних засадах терміном до 5 років у сумі до 500 тис. грн за бюджетною програмою «Надання кредитів фермерським господарствам».

Пріоритетними напрямками є тваринництво, органічне виробництво, розвиток сімейних фермерських господарств та фермерських господарств з відокремленими садибами

Порядок і умови проведення конкурсу для надання фінансової підтримки фермерським господарствам затверджено наказом Мінагрополітики України від 02.09.2011 № 441.

6. Регіональна програма індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлових умов сільського населення «Власний дім» на 2012-2020 роки.

Програма спрямована на вирішення питань, що полягають у комплексному підвищенні рівня якості життя громадян, особливо у сільській місцевості.

Правила надання довгострокових пільгових кредитів індивідуальним забудовникам житла Херсонським обласним фондом підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, (затверджені розпорядженням голови Херсонської обласної державної адміністрації від 17.03.2010 № 244)

1. Кредит індивідуальному забудовнику надається на термін до 20 років, а молодим сім’ям (подружжя, в якому вік чоловіка та дружини не перевищує 35 років) або неповним сім’ям (мати (батько) віком до 35 років) – до 30 років з внесенням за користування ним плати у розмірі трьох відсотків річних.

2. Позичальник, який на дату укладення кредитної угоди має трьох і більше неповнолітніх дітей, звільняється від сплати відсотків за користування кредитом після надання заяви з підтверджувальними документами.

3. Кредит індивідуальному забудовнику надається за умови постійного його проживання або переселення на постійне місце проживання у сільську місцевість, селище міського типу або в місто районного значення, а також підтвердження ним своєї платоспроможності.

Як виняток, кредит на газифікацію житла та спорудження інженерних мереж може надаватися індивідуальному забудовнику незалежно від місця проживання за наявності права власності на житло.

4. Індивідуальні забудовники, яким надаватиметься кредит, визначаються Фондом на підставі клопотань органів місцевого самоврядування та/або райдержадміністрацій.

У першочерговому порядку кредит надається індивідуальним забудовникам для газифікації житла та спорудження інженерних мереж (телефонні, електричні, водопостачання, каналізація), завершення раніше розпочатого будівництва індивідуального житла та на поліпшення житлово-побутових умов молодим сім’ям і спеціалістам.

5. Сума кредиту визначається Фондом виходячи з наявних кредитних ресурсів з урахуванням платоспроможності позичальника і не може перевищувати граничного розміру кредиту в сумі п’ятдесят тисяч гривень для добудови, реконструкції та придбання житла, будівництва господарських споруд, спорудження інженерних мереж, газифікації житлових будинків, придбання обладнання, сільськогосподарської техніки, малої механізації, великої рогатої худоби, коней і сто тисяч гривень для спорудження нового житлового будинку.

За матеріалами управління агропромислового та економічного розвитку РДА