Для людей з вадами зору

ОГОЛОШЕННЯ


12 січня 2018 р. / Вакансії

Голопристанська районна державна адміністрація оголошує конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії "В" - провідного спеціаліста сектора внутрішнього аудиту Голопристанської районної державної адміністрації Херсонської області


Загальні умови

Посадові обов’язки:

Провідний спеціаліст сектора внутрішнього аудиту районної державної адміністраціївідповідно до посадової інструкції:

1. Проводить та, за дорученням завідуючого сектору, очолює планові та позапланові внутрішні аудити на об'єктах внутрішнього аудиту за напрямами, що визначені у Стандартах, документує їх результати, готує аудиторські звіти, висновки та рекомендації за результатами проведених внутрішніх аудитів, здійснює контроль за станом їх реалізації, формує та зберігає матеріали внутрішніх аудитів згідно з порядком, встановленим законодавством, та внутрішніми розпорядчими документами.

2. Проводить перевірки стану додержання Конституції та законів України, інших актів законодавства органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами, керівниками підприємств, установ та організацій, їх філіалів та відділень незалежно від форм власності і підпорядкування за напрямами, визначеними статтею 16 Закону України "Про місцеві державні адміністрації".

3. Розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації з питань внутрішнього аудиту.

4. Забезпечує у межах своїх повноважень:

- захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

- ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

- здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

- доступ до публічної інформації, розпорядником якої є управління;

5. Відповідно до покладених на нього завдань:

- забезпечує підготовку та своєчасне подання звітів про результати діяльності з питань внутрішнього аудиту відповідно до Порядку № 1001, Стандартів та внутрішніх документів з питань проведення внутрішнього аудиту;

- визначає ризикові сфери діяльності об’єктів внутрішнього аудиту;

- підвищує кваліфікацію згідно з затвердженим Планом районної державної адміністрації та бере участь у семінарах, нарадах, навчаннях, які організовуються органами Держфінінспекції України.

7. Відстежує стан виконання рекомендацій за результатами проведених внутрішніх аудитів.

8. Не розголошує інформацію, яка стала йому відома під час виконання по­кладених на нього завдань, крім випадків, передбачених законодавством.

9. У разі виявлення провідним спеціалістом під час проведення внутрішнього аудиту ознак шахрайства, корупційних діянь або нецільового використання бюджетних коштів, марнотратства, зловживання службовим становищем, порушень фінансово-бюджетної дисципліни, які призвели до втрат чи збитків та/або які мають ознаки злочину, провідний спеціаліст письмово інформує завідувача сектору про необхідність інформування правоохоронних органів про такі факти або передачі їм матеріалів внутрішнього аудиту.

10. Уникає та не допускає виникнення конфлікту інтересів відповідно до законодавства.

11. Здійснює роботу з формування, зберігання, передачі до архіву та знищення справ внутрішнього аудиту відповідно до законодавства.

12. Підвищує кваліфікацію шляхом самоосвіти (вивчення відповідних нормативно-правових актів – у сфері бюджетного законодавства, бухгалтерського обліку та звітності, внутрішнього аудиту та внутрішнього контролю, міжнародного досвіду в цій сфері), а також участі у навчаннях, семінарах, тренінгах, що організовуються органами Держфінінспекції України.

13. Розглядає, в межах делегованих завідуючим сектору повноважень, запити, звернення громадян та посадових осіб державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, запитів народних депутатів з питань проведення внутрішнього аудиту.

14. Виконує інші дорученням голови районної державної адміністрації та завідуючого сектору.

15. Забезпечує організацію бухгалтерського обліку і контроль за раціональними, економними витратами матеріальних і фінансових ресурсів, господарське обслуговування сектора внутрішнього аудиту Голопристанської районної державної адміністрації Херсонської області.

Умови оплати праці:

Посадовий оклад - 2649,00 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці - премія.


Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду:

Безстроково.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання:

1) копію паспорта громадянина України;

2) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) Письмова заява, в якій повідомляється, що до особи не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнену особову картку встановленого зразка;

6) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави за минулий рік;

7) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

Строк подання документів: 30 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу:

15 лютого 2018 року о 10:00 год.

за адресою: 75600, Херсонська область,

місто Гола Пристань,

вулиця 1 Травня, 41.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу:

Меліхова Тетяна Юріївна

тел. 2-10-42,

email: vd-kadr@gopri-rda.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги


1. Освіта

Вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра (облік і аудит)

2. Досвід роботи

_______

3. Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою


Вимоги до компетентності


Вимога

Компоненти вимоги

1. Якісне виконання поставлених завдань

1) вміння працювати з інформацією;

2) орієнтація на досягнення кінцевих результатів.

2. Командна робота та взаємодія

1) вміння працювати в команді;

2) вміння ефективної координації з іншими.

3. Сприйняття змін

1) виконання плану змін та покращень;

2) здатність приймати зміни та змінюватись.

4. Технічні вміння

Вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку. Вільне володіння ПК, вміння користуватись оргтехнікою, знання програм Microsoft Office (Word, Excel, Outlook)

5. Особисті компетенції

1) відповідальність;

2) системність і самостійність в роботі.


Професійні знання


Вимога

Компоненти вимоги

Знання законодавства

Знання:

- Конституції України;

- Закону України "Про державну службу";

- Закону України "Про запобігання корупції"


Знання спеціального законодавства, що пов'язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закони України:

"Про місцеві державні адміністрації";

"Про звернення громадян";

"Про захист персональних даних";

"Про доступ до публічної інформації".

Бюджетний Кодекс України

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Стандартів внутрішнього аудиту"